Nastavení cookies

Žádosti o dotace

Výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)

Kancelář bezpečnostního ředitele:

Památky:

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Muzea a galerie
 
Regionální a národnostní kultura
Literatura
Knihovny

 

Kinematografie a média
TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny

 

Věda a výzkum
Profesionální kulturní aktivity v zahraničí

 

Programy ve správě odboru ekonomického

1. 1. 2018 - 31. 12. 2024  134 130   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

 

Ochrana kulturních statků
 
Oddělení Evropské unie
 
Církve a náboženské společnosti

 

 

Spojte se s námi