Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2019

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) – vyhlášení výsledků na rok 2018

Knihovna 21. století – vyhlášení výsledků na rok 2018

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2018

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2018

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2018

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) na rok 2018

 

 

 

Formuláře pro vyúčtování dotací pro rok 2018

  • VISK - všechny okruhy

  • Knihovna 21. století

 

Česká knihovna 2018 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna.

 

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2017

 

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2017

 

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2017

Seznam členů odborných komisí pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2017

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2017

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2017

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) na rok 2017

Pokyny a formuláře vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2016

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2016

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 1

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení podprogramu VISK 1 pro rok 2016. Podmínky a formulář žádosti. Uzávěrka 5. srpna 2016.

Česká knihovna 2016 - výběrové dotační řízení pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2016

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2016.

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2016

Vyhlášení výsledků dotačního řízení Knihovna 21. století na rok 2016.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2016

Seznam členů odborných komisí pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016.

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2016

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2015

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2015.

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.