Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 14. prosince 2018 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2019 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování na rok 2019.doc, 42.5 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.xlsx, 34.3 kB
Návrh na zařazení do programu na rok 2019.pdf, 256 kB
Povinné a nepovinné přílohy.pdf, 150.8 kB
Přiznání příspěvku.pdf, 147.9 kB
F1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.pdf, 192.5 kB
F 2 - Plná moc.pdf, 243.5 kB
F 3 - Formulář na přiloženou fotodokumentaci.pdf, 154.9 kB
Neuznatelné náklady.pdf, 130.8 kB
Formulář vyúčtování Havarijního programu na rok 2018.doc, 46 kB
Transparent programu.doc, 42 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program.pdf, 1.3 MB