Nastavení cookies

logo npo mkcr eu.png

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Obecné informace

Tato komponenta Plánu pro oživení a odolnost České republiky přispívá k řešení potřeby podpořit obnovu kulturního a kreativního sektoru, které byly těžce zasaženy pandemií COVID-19, a učinit z něj pevnou součást celkové hospodářské a sociální obnovy České republiky. Komponenta má rovněž stimulovat přechod k digitalizaci v kulturním a kreativním sektoru a jeho integraci do inovativnějšího ekosystému v Česku. Dále je cílem posílit odolnost kulturního a kreativního sektoru zavedením statusu „umělce/umělkyně“ do legislativy a investováním do dovedností umělců a kulturních pracovníků s cílem podpořit jejich adaptabilitu na nové, zejména digitální pracovní prostředí. Součástí komponenty jsou opatření zaměřená na oživení činností souvisejících s kulturou a cestovním ruchem v regionech, což přispívá k regionální soudržnosti.

Cíl komponenty:

Hlavní cílem je celková reforma přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru (KKS) v České republice. Komponenta reaguje na krizi způsobenou COVID-19 a je založena na novém strategickém rámci Ministerstva kultury, který se soustředí na širší roli kultury, zvyšuje odolnost KKS a rozvíjí kulturní a kreativní odvětví (KKO) jako součást přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Synergický efekt reforem a investic umožní využít KKS pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky.

Informace o Národním plánu obnovy:  Oficiální webová stránka Národního plánu obnovy

Informace o komponentě 4.5:  Detailnější informace o základních parametrech komponenty MKČR

Kontaktní mail ke komponentě: npo@mkcr.cz

 

Základní struktura komponenty schválená plánem pro oživení a odolnost Česka

Iniciativa

milník / cíl

Objem

(bez DPH)

Zákon o statusu umělce/umělkyně

Harmonogram dokončení

4.5.1 Status umělce/umělkyně

milník

 

Zákon o statusu umělce/umělkyně

4Q 2025

4.5.1 Status umělce/umělkyně

cíl

690 mil. Kč

Rozvoj dovedností bude zaměřen na digitální dovednosti, finanční gramotnost a manažerské dovednosti, kulturní inovace, internacionalizaci a podporu propojení umění a kultury s odvětvím vzdělávání.

4Q 2024

4.5.3 Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru

cíl

3 400 mil. Kč

Bude podpořeno a veřejnosti otevřeno nejméně 15 kulturních a kreativních center. Výběr projektů bude respektovat geografickou vyváženost.

4Q 2025

4.5.4 Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

cíl

800 mil. Kč

Program podpoří nejméně 80 projektů digitalizace kulturního obsahu, přičemž přednost mají projekty umožňující sdílení vybavení a kapacit. Kulturním institucím bude zpřístupněna metodika účinné digitalizace kulturního obsahu.

4Q 2025

4.5.6 Kreativní vouchery

cíl

560 mil. Kč

Opatření podpoří měkké inovace v malých a středních podnicích, jako je návrh webových stránek, design produktů a služeb, grafické návrhy nebo marketingové strategie a propagační činnosti v oblasti vývozu. 

4Q 2025

4.5.8 Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí

milník

 

Legislativní změna:  - umožní financování kultury z více zdrojů, - zjednoduší spolupráci mezi městy, regiony a státem,  - posílí finanční udržitelnost kulturních institucí.  

4Q 2024

 

 

 

Dílčí členění iniciativ na jednotlivé výzvy

Iniciativa

Název výzvy či okruhu

Zveřejněná výzva

Vyhlášení výzvy

Ukončení výzvy

Alokace v mil. Kč (bez DPH / costing dle CID NPO)

Status umělce a umělkyně

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: Individuální tvůrčí a studijní projekty (I.-III.)  (Výzvy č. 6 a 7/2022)

ANO

03.10.2022

4. 11. 2022

36

Status umělce – podpora vzdělávacích projektů pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky  (Výzva č. 8)

NE

4. Q 2022

4. Q 2022

bude upřesněno

Podpora projektů kreativního učení  (výzvy na školní roky 2022/2023 a 2023/2024)  (Výzva č. 3/2022)

ANO

07.06.2022

11. 7. 2022 260

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita I  (Výzva č. 1/2022)

ANO

06.05.2022

20.06.2022

60

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita II  (Výzva č. 5/2022)

ANO

01.09.2022

14.10.2022

100

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů - Mobilita III  

NE

3. Q 2023

4. Q 2023

100

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR (výzvy pro 2023 a 2024) (Výzva č. 4/2022)

ANO

02.09.2022

03.10.2023

140

Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace  (Výzva č. 2/2022)

ANO

06.06.2022

08.07.2022

5

Rozvoj regionálního kulturního

a kreativního sektoru

Mapování a tvorba regionálních strategií kulturních a kreativních odvětví

ANO

16.12.2022

15.3.2023

30

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra

NE

2. Q 2023

2. Q 2023

500

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká centra

ANO

11.07.2022

12.09.2022

2700

Digitalizace kulturního

a kreativního sektoru

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru – knihovny

NE

4. Q 2022

1. Q 2023

70

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek

ANO

20.09.2022

31.10.2022

385

Digitalizace kulturního obsahu v paměťových institucích působících v oblasti umění

NE

2. Q 2023

2. Q 2024

40

Kreativní vouchery

Kreativní vouchery

NE

1. Q 2023

Q. 4 2025

560

Kreativní vouchery

Design Credits

ANO 30.12.2022

31.7.2023

10

 

 

 

Archiv

logo npo mkcr eu.png

 

 

 

Spojte se s námi