Nastavení cookies

Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

logo npo mkcr eu.png

 

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Popis podporovaných aktivit

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

V souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 projednanou dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 739.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0231/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 11. 7. 2022.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 11. 7. 2022 od 15:00 hod. do 12. 9. 2022 do 23:00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 9. 2025.

Alokace

2 700 mil. Kč

Skupina oprávněných žadatelů

kraje, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace

Indikátory výzvy

Vytvoření alespoň 15 kulturních a kreativních center

Garant výzvy

Odbor ekonomický

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Mapování a tvorba regionálních strategických materiálů rozvoje a podpory KKO

Číslo výzvy

0232/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 16. 12. 2022 do 15. 3. 2023

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 5. 2025, ukončení projektu k 30. 6. 2025

Alokace

30 000 000 Kč

Indikátory výzvy

Podpora regionálního rozvoje kulturního a kreativního sektoru – tvorba strategických materiálů rozvoje a podpory KKS, mapování kulturních a kreativních odvětví

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Žádost se podává prostřednictvím datové schránky

VYHLAŠOVACÍ PODMÍNKY: ZDE

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ:

Žadatel:

Počet bodů:

Požadovaná výše dotace (v Kč):

Navrhovaná výše dotace (v Kč):

hlavní město Praha – Kreativní Praha

92

2 141 250

2 141 250

Jihočeský kraj – Jihočeský vědeckotechnický park

94

2 139 960

2 139 960

Jihomoravský kraj – JIC

99

2 142 324

2 142 324

Karlovarský kraj

85

2 141 900

2 141 900

Královehradecký kraj

85

2 121 578

2 121 578

Liberecký kraj

93

2 078 180

2 078 180

Moravskoslezský kraj – Ostravská univerzita

100

2 121 000

2 121 000

Olomoucký kraj

96

2 142 857

2 142 857

Pardubický kraj

71

2 142 857

2 142 857

Plzeňský kraj

100

2 142 857

2 142 857

Středočeský kraj

97

2 142 856,99

2 142 856

Ústecký kraj

100

2 142 800

2 142 800

Vysočina

96

1 900 000

1 900 000

Zlínský kraj – Technologické inovační centrum

99

2 142 000

2 142 000


logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi