Nastavení cookies

Výzva NPO č. 0316/2023 - Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II

Číslo výzvy

0316/2023

Vyhlašovací podmínky

Znění výzvy

Komponenta/iniciativa

Komponenta 4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru / Status umělce a umělkyně

Příjem žádostí

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2023 (9:00 hod.) do (změna!) 19. 1. 2024 (15:00 hod.)

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 5. 2024

Alokace

5 000 000 Kč

Indikátory výzvy

250 podpořených osob - studenti magisterských a doktorandských výukových programů vč. vysokoškolských pedagogů

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Dotační portál Ministerstva kultury (odkaz na příjem žádostí bude spuštěn dne 1. 11. 2023 od 9:00 hod.)

Důležité upozornění: výzva č. 0316/2023 bude v dotačním portálu MK otevřena až do 19. 1. 2024. Prodlužuje se tak termín podání žádostí. Doba realizace projektů se tím nemění a stále platí datum od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024. 

Povinné přílohy při podání žádosti o dotaci: Popis projektuplná moc k oprávnění jednat jménem žadatele, Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - návod (vyplňují pouze soukromé VŠ)

Časté otázky a odpovědi

Manuály pro podání žádosti v DP MK:

1. manuál pro podání žádosti

2. Manuál pro přidání osoby administrátora žádosti

Závěrečná zpráva a její přílohy se budou podávat po ukončení realizace projektu prostřednictvím Dotačního portálu MK.

Šablona závěrečné zprávy - stáhněte zde

Přílohy, které se odevzdávají k závěrečné zprávě:

  1. Výkaz podpořených osob
  2. Formulář vyúčtování (bude doplněno)
  3. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Pokyny k povinné publicitě a sběru dat k výkazu o podpořených osobách:

  1. Pokyny k povinné publicitě
  2. Pokyny k výkazu podpořených osob

 

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi