Nastavení cookies
 
                                                                           logo npo mkcr eu.png

Iniciativa 4.5.1 Kreativní vouchery

Nedostatečné provázání mezi malými, středími podniky (MSP) a KKO je převládajícím problémem nejen v České republice. Jelikož se jedná o poměrně novou oblast hospodářství, nebyl dosud přínos KKO pro inovativnost a konkurenceschopnost dostatečně zhodnocen. Nejvhodnějším nástrojem k řešení tohoto problému jsou tzv. kreativní vouchery na měkké inovace. Jedná se o formu finančí podpory pro MSP s vlastním výrobkem/službou na využití služeb subjektů působících v oblasti KKO (kreativců), jde tedy o nepřímou podporu oblastí KKO skrze malé zakázky. Dosavadní praxe ukazuje, že MSP mají omezený přístup ke kapitálu, poskytovatelům znalostí a inovací. Fungují jako katalyzátor B2B (business to business) spolupráce. Využití služeb kreativců zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb nebo přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů. Zásadním aspektem realizace kreativních řešení produktů nebo služeb podniků je generování nárůstu poptávky i nad rámec podpory.

Cílem dotačního nástroje Kreativních voucherů na národní úrovni je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií koronaviru a nutností tzv. dvojí tranzice (20 % digitální a 37 % zelené). Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také jejich multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

Oddělení KKO připravuje dotační výzvu Kreativních voucherů pro rok 2023, která bude financována z Národního plánu obnovy (NPO). MSP bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v Celostátní galerii kreativců.

Předpokládaný počet podpořených MSP ve výzvě Kreativní voucher je 1 000 podniků každý rok 2023, 2024 a 2025. 

 

Číslo výzvy

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Kreativní vouchery

Termíny výzvy

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy pro rok 2023 je březen 2023

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do konce roku pro který je výzva vyhlášena..

Alokace

celkem 600 mil. Kč na roky 2023, 2024 a 2025

Indikátory výzvy

Počet podpořených MSP na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby.

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

 

 

Dne 30.12.2022 byla vyhlášena výzva č. 0218 Design Credits

Spojte se s námi