Novinky a zprávy

Cena Ministerstva kultury za celoživotní přínos v oblasti neprofesionálního divadla
18.10.2016 15:08
příspěvkové organizace

V sobotu 15. října 2016 byla udělena Cena Ministerstva kultury za celoživotní přínos v oblasti neprofesionálního divadla panu ing. Dušanu Zakopalovi, významné osobnosti amatérského divadla a držiteli řady ocenění, udělovaných samotnými ochotníky.

 

Výběrové dotační řízení na „Podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2017“
04.10.2016 19:00
ministerstvo
Na základě  Programového prohlášení vlády České republiky  2014, ve kterém stanoví resortní priority Ministerstvu kultury pro prosazení  účinnějšího modelu rozvoje kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků,  vyhlašuje Ministerstvo kultury „Podporu výchovně vzdělávacích  aktivit  v muzejnictví  pro rok 2017“.
Vyhlášení výběrových dotačních řízení z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) rok 2017
04.10.2016 19:00
ministerstvo
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2017 výběrová dotační řízení v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví,  ISO/C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.