Nastavení cookies

Výzva č. 0311/2023  Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby

Číslo výzvy

0311/2023

Vyhlašovací podmínky

Výzva

Komponenta/iniciativa

Komponenta 4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru / Status umělce a umělkyně

Příjem žádostí

Žádosti je možné podat v období od 4. 5. 2023 (13:00 hod) - 5. 6. 2023 (12:00 hod).

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024

Alokace

10 000 000 Kč

Indikátory výzvy

300 podpořených osob - studenti magisterských a doktorandských výukových programů vč. vysokoškolských pedagogů

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Dotační portál Ministerstva kultury (odkaz na příjem žádostí bude spuštěn dne 4. 5. 2023 od 13:00)

                                               

                                               POKYNY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ

Závěrečná zpráva a její přílohy se podávají prostřednictvím konkrétní žádosti v Dotačního portálu MK do 31. 3. 2023. 

Šablona pro vyúčtování bude přiložena.

Šablona závěrečné zprávy - stáhněte zde

Přílohy, které se odevzdávají k závěrečné zprávě:

  1. Výkaz podpořených osob
  2. Formulář vyúčtování
  3. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Pokyny k povinné publicitě a sběru dat k výkazu o podpořených osobách:

  1. Pokyny k povinné publicitě
  2. Pokyny k výkazu podpořených osob

 

Povinné přílohy při podání žádosti: Popis projektu, plná moc k oprávnění jednat jménem žadatele, Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - návod (vyplňují pouze soukromé VŠ)

Časté otázky a odpovědi

Výsledky hodnocení projektů žádostí a výše poskytnuté podpory 

logo npo mkcr eu.png

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi