Nastavení cookies
 

                                                                                                        logo npo mkcr eu.png

 

Zcela zásadním limitem podpory KKO je absence komplexních dat o této oblasti. Mapování naráží na obecný problém České republiky v nedokonalém přehledu živnostníků a mikropodniků. Ti přitom tvoří zásadní část KKO. Dostatečné mapování je pak základní podmínkou, neboť většina veřejné podpory KKO se ve světě rozvinula právě v návaznosti na něj, jelikož poprvé zdůraznilo masivní ekonomické dopady kultury na hospodářství.

Oddělení KKO se aktivně zabývá a řeší problematiku mapování a sběru dat kulturního a kreativního sektoru ČR. V první fázi je připravována dotační výzva pro kraje na Vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO, jejíž součástí bude mapování KKO.

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí podpory orgánům krajských samospráv při strategickém a regionálním rozvoji kulturního a kreativního sektoru v krajích České republiky a Hlavním městě Praze.

Hlavním cílem výzvy je podpořit projekty krajských samospráv. Výzva je určena na podporu tvorby regionálních strategických a koncepčních materiálů a na tvorbu kulturních politik, týkajících se KKS, a na podporu sběru dat a mapování kulturních a kreativních odvětví v regionech.

 

Číslo výzvy

…/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Mapování a tvorba regionálních strategií kulturních a kreativních odvětví

Termíny výzvy

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 1.11.2022

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizačně ukončeny nejpozději 31. 12. 2024.

Alokace

30 000 000 Kč

Indikátory výzvy

Podpora regionálního rozvoje kulturního a kreativního sektoru – tvorba strategických materiálů rozvoje a podpory KKS, mapování kulturních a kreativních odvětví

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

 

 

logo npo mkcr eu.png