Ministerstvo kultury, odbor památkové péče podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení Kulturních aktivity v památkové péči na rok 2020. Žádosti lze  podávat do 18. října 2019 v souladu s níže uvedenými pravidly. Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Nový je formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČO v horní části formuláře. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou povolena makra (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení 2020.pdf, 32.6 kB
Program Kulturní aktivity v památkové péči - Výzva pro rok 2020.pdf, 92.6 kB
Formulář žádosti programu na rok 2020.xlsm, 457.7 kB
Formulář rozpočtu projektu na rok 2020.xls, 74.5 kB
Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2019.doc, 60.5 kB
Formulář a pokyny k vyúčtování projektu za rok 2019.xls, 106 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019.pdf, 51.6 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2018.pdf, 51.6 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017.pdf, 49.9 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016.pdf, 235.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2015.pdf, 51.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2014.pdf, 56.8 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2013.xls, 21.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2012.xls, 20 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2011.xls, 15.5 kB