Úvod: V souladu s ustanovením § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), budou poskytovány dotace na podporu projektů zaměřených na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona.

Dotační program: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Cíl: Prezentace sbírek veřejnosti digitální nebo knižní formou.

Určeno pro:

  • Garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

Okruhy:

  1. Digitalizace sbírky - zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu). Vytvoření 3D výstavních prezentací muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo funkční užití sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky. Propojení společných prezentací více muzejních sbírek poskytovatelů veřejných standardizovaných služeb zřizovaných jedním garantem na webu garanta na webový portál eSbírky.cz.

     

  2. Knižní prezentace - vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě

Termín: Výzva k podávávání žádostí bývá zveřejněna každoročně na přelomu roku. Žádosti na rok 2021 bylo možné podávat do 15. 2. 2021.

Soubory ke stažení
Projekty podpořené v roce 2021.pdf, 425.6 kB
Formulář vyúčtování.doc, 65.5 kB