Dotační řízení je určeno pro garanty (tj. zřizovatele) poskytování standardizovaných veřejných služeb. Dotace je poskytována dle ustanovení § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb.
Dotace jsou udělovány ve dvou tematických okruzích:
  1. Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu)
  2. Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou
Soubory ke stažení
Formulář vyúčtování.doc, 65.5 kB