Úvod: V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond a Příkazu ministra č. 15/2017, kterým se vydávají Zásady Výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ a podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Dotační program: Akviziční fond

Cíl: Nákup uměleckých děl mladších 50-ti let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu, a je:

 • Volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performací,
 • dokumentací architektonického návrhu,
 • užitým uměním,
 • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací,
 • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem,
 • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu),
 • autorskou knihou.

Určeno pro: Subjekty hospodařící se sbírkou/sbírkami muzejní povahy, u kterých Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a které mají v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) zapsánu/y sbírku/y (podsbírku/y) těchto oborů:

 • výtvarného umění a architektury,
 • uměleckého řemesla,
 • uměleckoprůmyslové práce,
 • fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média,
 • jiný obdobný.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 11. předchozího kalendářního roku do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém má být dotace udělena. Vyhodnocení žádostí probíhá průběžně.

 

 

 

Soubory ke stažení
Podpořené výkupy v roce 2021.pdf, 679.7 kB
Formulář vyúčtování akviziční fond.doc, 89 kB
Formulář vyúčtování - tabulka - p.o. krajů.rtf, 119.3 kB
Formulář vyúčtování - tabulka - p.o. obcí a měst.docx, 16.2 kB
Usnesení vlády České republiky k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond.pdf, 124.6 kB
Zásady Výběrového dotačního řízení Akviziční fond.pdf, 361.5 kB