V souladu s usnesením vlády České republiky č. 891 ze dne 2. listopadu 2015, ke Zprávě o plnění úkolů a k návrhu dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 až 2020,  odbor muzeí Ministerstva kultury realizuje výběrové dotační řízení na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - ISO C.

 

Soubory ke stažení
Vyhlášení výběrového dotačního řízení na rok 2018.docx, 16.1 kB
Formulář žádosti .xls, 75.5 kB
Čestné prohlášení ISO C.doc, 23 kB
Formulář vyúčtování.doc, 92 kB
ISO - příkaz náměstka ministra kultury.pdf, 5.2 MB
Soubor Velikost
Podpořené výkupy v roce 2017.pdf.pdf, 157.2 kB