V souladu s usnesením vlády České republiky č. 891 ze dne 2. listopadu 2015, ke Zprávě o plnění úkolů a k návrhu dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 až 2020,  odbor muzeí Ministerstva kultury realizuje výběrové dotační řízení na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - ISO C.

Dotační program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO II/C)

Cíl:   Výkupy kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří,   dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaného archivu

Určeno pro:

  • vlastníky a správce sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (dle zákona 122/2000 Sb.)
  • Národní památkový ústav
  • vlastníky a správce kulturních památek
  • specializované archivy při příspěvkových organizacích Ministerstva kultury

Okruhy:
A)

1. Předměty kulturní hodnoty
2. Předměty navržené k prohlášení za kulturní nebo národní kulturní památku
3. Předměty navržené k prohlášení za kulturní nebo národní kulturní památku, u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu a jejichž získání je:

a) reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení
b) zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří
c) reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího

B)    Předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb.

C)    Objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě
 
 
Podávání žádostí je možné celoročně, pro jejich vyřízení v daný rok je určeno ukončení příjmů žádostí  vždy k 31.8.

 

Soubory ke stažení
Seznam dotací poskytnutých na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu v roce 2020 (ISO/C) - 1. kolo .docx, 10.7 kB
Výzva k podávání žádostí o dotaci .docx, 22.4 kB
Žádost ISO C.xlsm, 464.8 kB
Položková tabulka požadavků ISO C .xls, 52 kB
Formulář vyúčtování.doc, 92 kB
ISO - příkaz náměstka ministra kultury .pdf, 6.9 MB