V souladu s usnesením vlády České republiky č. 891 ze dne 2. listopadu 2015, ke Zprávě o plnění úkolů a k návrhu dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 až 2020,  odbor muzeí Ministerstva kultury realizuje výběrové dotační řízení na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - ISO C.

 

Soubory ke stažení
Formulář vyúčtování.doc, 92 kB
ISO - příkaz náměstka ministra kultury .docx, 38.9 kB
Podpořené výkupy v roce 2018.pdf, 160.3 kB
Soubor Velikost
Podpořené výkupy v roce 2017.pdf.pdf, 157.2 kB