ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY pro oblast podpory vydávání neperiodických a periodických publikací a podpory literárních akcí
Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.
Vyúčtování dotace (včetně příloh) je příjemce dotace povinen předložit Ministerstvu kultury, oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. 1. 2021 prostřednictvím klasické pošty nebo datové schránky. Kopii vyúčtování je potřeba zaslat též elektronicky na adresu literatura.vyuctovani.2020@mkcr.cz nebo olga.pavlova@mkcr.cz.

Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané nebo přesunuté na rok 2021 finanční prostředky na depozitní účet MK č. 6015-3424001, dispoziční kód banky 0710, a to nejpozději do 15. února 2021.

 


2021

NOVÉ - Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení 2021

 

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 2. listopadu 2020

2020

Pokyny a formuláře vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2020

Výsledky 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Zápisy z jednání odborných komisí​

Složení odborných komisí dotačního řízení

Vyhlášení 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 18. květen 2020

 

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení 2020​

Zápisy z jednání odborných komisí​

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení 2020​

Projekty postupující do 2. kola výběrového dotačního řízení 2020

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2020

Složení komise - vydávání české literatury

Složení komise - vydávání překladů ze světové literatury

Složení komise - ilustrovaná tvorba pro děti a mládež, komiks

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020

  • vyhlašovací podmínky
  • formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - nový jednotný formulář! Od letošního roku je potřeba poslat elektronicky i poštou  žádost o dotaci na aktuálním formuláři, který je přiložen v jednotlivých dotačních oblastech (lit. periodika, lit, akce, knihy). Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. 

V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 4. listopad 2019

 

2019

 

Pokyny a formuláře k dotacím poskytnutým v roce 2019

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2019 - KNIHY

Vyúčtování jednoleté dotace na knihy 2019 - formulář

Dílčí vyúčtování víceleté dotace a žádost o dotaci na další rok - formulář

Souhrnné vyúčtování víceleté dotace - formulář

Oznámení změn v projektu KNIHY 2019 - formulář

 

Výsledky 2. výběrového dotačního řízení

2. výběrové dotační řízení 2019 -2020 - VÝSLEDKY

 

2. výběrové dotační řízení

2. výběrové dotační řízení - podpora vydávání české literatury 2019 - 2020