2020

NOVÉ - Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020

  • vyhlašovací podmínky
  • formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - nový jednotný formulář! Od letošního roku je potřeba poslat elektronicky i poštou  žádost o dotaci na aktuálním formuláři, který je přiložen v jednotlivých dotačních oblastech (lit. periodika, lit, akce, knihy). Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. 

V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 4. listopad 2019

 

2019

 

Pokyny a formuláře k dotacím poskytnutým v roce 2019

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2019 - KNIHY

Vyúčtování jednoleté dotace na knihy 2019 - formulář

Dílčí vyúčtování víceleté dotace a žádost o dotaci na další rok - formulář

Souhrnné vyúčtování víceleté dotace - formulář

Oznámení změn v projektu KNIHY 2019 - formulář

 

Výsledky 2. výběrového dotačního řízení

2. výběrové dotační řízení 2019 -2020 - VÝSLEDKY

 

2. výběrové dotační řízení

2. výběrové dotační řízení - podpora vydávání české literatury 2019 - 2020