Nastavení cookies

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Byla vyhlášena výzva pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřená na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Žádosti se podávají výhradně přes dotační portál MK na adrese https://dpmkportal.mkcr.cz/defaultUzávěrka 7. 11. 2022 v 15:00. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2023 (1. kolo), 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrka pro rok 2023: 15. května 2023.

 

Podpora literárních akcí

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Podpora literárních periodik

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Podpora vydávání knih

Výsledky prvního (formálního) kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Výsledky druhého kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Druhé výběrové dotační řízení pro rok 2023 bude mít uzávěrku 15. května 2023

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

 

 

Spojte se s námi