Nastavení cookies

Creative Scholarship in Literature for Ukrainian Writers

If no response arrived to your e-mail application sent to the Ministry of Culture, be so kind and let us know asap via phone: +420 257 085 221. Thank you!

Якщо ви не отримали відповіді на вашу електронну заявку, надіслану до Міністерства культури, будьте ласкаві, повідомте нам про це якнайшвидше за телефоном: +420 257 085 221. Дякуємо!

Pokud na vaši e-mailovou žádost zaslanou na Ministerstvo kultury nepřišla žádná odpověď, buďte tak laskavi a dejte nám co nejdříve vědět telefonicky: +420 257 085 221. Děkujeme!

For 2023 the Ministry of Culture, Department of Arts, Libraries and Creative Industries announces an extraordinary tender for the provision of grants from the state budget for creative purposes (hereinafter referred to as the "creative scholarship") in the field of professional arts/literature, namely for Ukrainian writers.
Deadline for receipt of applications: 15 September 2023.
More info:

Announcement of the Scholarship Call
Conditions
Application Form

Tvůrčí stipendium v oblasti literatury pro ukrajinské spisovatele

Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 mimořádné výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí účely v oblasti profesionálního umění/obor literatura, a sice pro ukrajinsky píšící spisovatele.
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. 9. 2023.
Další informace:

Stipendium vyhlášení
Stipendium podmínky
Stipendium formulář

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Byla vyhlášena výzva pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřená na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Žádosti se podávají výhradně přes dotační portál MK na adrese https://dpmkportal.mkcr.cz/defaultUzávěrka 7. 11. 2022 v 15:00. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2023 (1. a 2. kolo), 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrka pro rok 2024: 15. 11. 2023 a 15. 5. 2024.

Podpora literárních akcí

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2024
Podpora literárních akcí pro rok 2024

Žádost o dotaci musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.
Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. října 2023

Podpora literárních periodik

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2024
Podpora literárních periodik pro rok 2024

Žádost o dotaci musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.
Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. října 2023

Podpora vydávání knih

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2024 
Žádost o dotaci musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. listopadu 2023.

Uzávěrka druhého kola výběrového dotačního řízení pro rok 2024 bude, v případě dostatku finančních prostředků, 15. května 2024.

Podpora audioknih

Vyhlášení nového výběrového dotačního řízení pro rok 2024
Podpora vydávání neperiodických publikací – audioknihy pro rok 2024
Žádost o dotaci musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.
Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. listopadu 2023

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

 

 

Spojte se s námi