Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 16. prosince 2019 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2020.

Žádost o příspěvek se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do programu v roce 2020  - včetně příloh
  2. Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu na rok 2020

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2020 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

  Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2020.pdf, 155.7 kB
Vyhlášení Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2020.pdf, 225.8 kB
Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do programu v roce 2020.pdf, 213.3 kB
Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu na rok 2020.xlsm, 460.7 kB
Příloha k Žádosti programu Číselník právních forem.pdf, 223.1 kB
F 1 Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2020.pdf, 129.9 kB
F 2 Plná moc pro spoluvlastníky 2020.pdf, 185.8 kB
F 3 Plná moc - vzor 2020.pdf, 181.9 kB
F 4 Prohlášení o nedostatku finančních prostředků 2020.pdf, 174.4 kB
F 5 Fotodokumentace 2020.pdf, 161.8 kB
Transparent 2020.pdf, 180 kB
Formulář vyúčtování pro rok 2019.pdf, 183.1 kB
Pokyn Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.pdf, 394.4 kB
Opatření k Pokynu Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné .pdf, 529.8 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.PDF, 224 kB