Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 22. prosince 2020 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2021.

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2021 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Žádost o příspěvek se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce do programu v roce 2021 včetně příloh
  2.  Žádost o zařazení akce do programu na rok 2021
  Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2021.pdf, 580 kB
Vyhlášení Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2021.pdf, 311.5 kB
Návrh na zařazení akce do programu v roce 2021.pdf, 229.4 kB
Žádost o zařazení akce do programu na rok 2021.xlsm, 439.6 kB
Číselník právních forem.pdf, 223.1 kB
F 1 Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2021.pdf, 175.6 kB
F 2 Prohlášení o nedostatku finančních prostředků vzor 2021.pdf, 174.2 kB
F 3 Plná moc - vzor 2021.pdf, 177.4 kB
F4 Fotodokumentace 2021.pdf, 161.5 kB
Transparent 2021.doc, 178.5 kB
Pokyn Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.pdf, 394.4 kB
Opatření k Pokynu Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné .pdf, 529.8 kB
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2020.pdf, 155.7 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.PDF, 224 kB