Nastavení cookies

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 31. prosince 2021 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2022.

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2022 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Žádost o příspěvek se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce do programu v roce 2022 včetně příloh
  2.  Žádost o zařazení akce do programu na rok 2022
  Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2022.pdf, 2.8 MB
Návrh na zařazení akce do programu v roce 2022.pdf, 179.8 kB
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2022.pdf, 346.1 kB
Žádost o zařazení akce do programu na rok 2022.xlsm, 439.8 kB
F 1 Čestne prohlaseni o o vypořádání závazků ke státu 2022.pdf, 122.1 kB
F 2 Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků 2022.pdf, 131.9 kB
F 3 Plná moc 2022.pdf, 165.1 kB
F4 Fotodokumentace 2022.pdf, 110.4 kB
Číselník právních forem 2022.pdf, 223.1 kB
Transparent pro rok 2022.pdf, 180 kB
Pokyn Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.pdf, 394.4 kB
Opatření k Pokynu Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné .pdf, 529.8 kB
Formulář vyúčtování pro rok 2021.pdf, 143.6 kB
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2021.pdf, 580 kB
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2020.pdf, 155.7 kB
Přehled navržených příspěvků programu v roce 2019.PDF, 224 kB