Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 14. prosince 2018 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2019 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.PDF, 224 kB
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019.pdf, 171.2 kB
Návrh na zařazení do programu v roce 2019.pdf, 167.3 kB
F 1 Čestné prohlášení o bezdlužnosti 2019.pdf, 90.9 kB
F 2 Plná moc pro spoluvlastníky 2019.pdf, 135.1 kB
F 3 Plná moc - vzor 2019.pdf, 120.7 kB
F 4 Prohlášení o nedostatku finančních prostředků.pdf, 128.5 kB
F 5 Fotodokumentace 2019.pdf, 107.9 kB
Transparent 2019.pdf, 86 kB
Formulář vyúčtování pro rok 2018.pdf, 233.5 kB
Pokyn Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny.pdf, 394.4 kB
Opatření k Pokynu Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné .pdf, 529.8 kB