Nastavení cookies

Kapitoly A, B, D a F programu ISO II spravuje Samostatné oddělení ochrany kulturních statků.
Podprogram ISO II/C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu je ve správě Samostatného oddělení muzeí, podprogram ISO II/E – Uplatnění předkupního práva státu a nároku na převedení movitého archeologického nálezu do vlastnictví ČR je v gesci Odboru památkové péče.
 

ISO II/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II A – výzva k podávání žádostí na rok 2022
 2. Formulář žádosti o dotaci-ISO II A 2022
 3. ISO II A 2022 – Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
 4. Položková tabulka požadavků ISO II A 2022
 5. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-19
 6. Formulář vyúčtování

 

ISO II/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II B – výzva k podávání žádostí na rok 2022
 2. ISO II B – formulář žádosti 2022
 3. ISO B a D – Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
 4. Položková tabulka požadavků ISO B 2022
 5. Informace pro žadatele z podprogramu ISO II B
 6. Metodický pokyn k digitalizaci
 7. Projektová dokumentace
 8. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-19
 9. Basic principles and tips for 3D digitalisation of tangible cultural heritage
 10. Formulář vyúčtování
 11. ISO II B 2021 - konečné výsledky
 12. ISO II B 2020 - konečné výsledky
 13. ISO B 2019 - konečné výsledky
 14. ISO B  - Dotace udělené v roce 2018


ISO II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II D – výzva k podávání žádostí na rok 2022
 2. ISO II D – formulář žádosti 2022
 3. ISO B a D – Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
 4. Položková tabulka požadavků ISO D 2022
 5. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-19
 6. ISO II D 2021 - kraje - konečné výsledky
 7. ISO II D 2021 - obce a ostatní - konečné výsledky
 8. ISO II D 2021 - SPO - konečné výsledky
 9. Formulář vyúčtování
 10. ISO II D 2020 - SPO - konečné výsledky
 11. ISO II D 2020 - krajské organizace - konečné výsledky
 12. ISO II D 2020 - obecní a ostatní organizace - konečné výsledky
 13. ISO D 2019 - SPO - konečné výsledky
 14. ISO D 2019 - krajské organizace - konečné výsledky
 15. ISO D 2019 - obce a ostatní organizace - konečné výsledky
 16. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - státní příspěvkové organizace
 17. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - kraje
 18. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - obecní a ostatní

 

ISO II/F – Realizace nároků na navracení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-19
 2. ISO II - Formulář žádosti o dotaci
 3. Formulář vyúčtování
Soubory ke stažení