Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2022. V souladu s pravidly vlastník kulturní památky žádost doručí Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2021 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchrany kulturní památky, může být vyřazena z posuzování.
O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2022 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Program v průběhu I. čtvrtletí 2022.

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Ministerstvo kultury vzhledem k rozpočtovému provizoriu předběžně navrhlo rozdělení neinvestičních prostředků určených pro Program záchrany architektonického dědictví ve výši 235 000 000,- Kč. K poskytování příspěvků může dojít až po schválení státního rozpočtu. Ministerstvo kultury si také vyhrazuje právo snížit výši příspěvků schválených Komisí pro Program záchrany architektonického dědictví, jelikož případné přidělení příspěvků a jejich výše závisí na konkrétní výši finančních prostředků, kterými bude odbor památkové péče Ministerstva kultury v roce 2022 disponovat.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2022.pdf, 9.5 MB
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2022.xlsm, 447.8 kB
Vyhlášení Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2022.pdf, 237.1 kB
Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2022.doc, 105 kB
Oznámení Ministerstva kultury k tzv. pozdě zapsaným kulturním památkám.docx, 18.9 kB
Formulář Vyhodnocení Programu záchrany architektonického dědictví za rok 2021.doc, 48 kB
Formulář Vyúčtování Programu záchrany architektonického dědictví za rok 2021.xls, 51 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Vzor plné moci.doc, 59.5 kB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2021.pdf, 11.6 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2020.pdf, 10.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2019.pdf, 9.3 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2018.pdf, 11.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2017.xlsx, 52.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2016.xlsx, 24.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2014.xlsx, 21.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2013.xlsx, 20.6 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2012.xls, 58.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2011.xlsx, 21.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2010.xls, 48 kB
PZAD – alokace příspěvků v roce 2009.xls, 77.5 kB
Úplné znění Pokynu MK pro užití a alokaci státních finančních prostředků určených pro PZAD.pdf, 1.1 MB
Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonického dědictví.rtf, 163.5 kB