Ministerstvo kultury vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2021. Vlastník památky projedná svou žádost na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, a jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu, a předloží ji v termínu do 15. září 2020 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy jako orgánu státní památkové péče, k vyjádření (doporučení) – viz bod G) žádosti. Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2020 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchrany kulturní památky, může být vyřazena z posuzování. V roce 2021 budou do Programu přednostně zařazovány akce tzv. pokračující.
O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2021 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Program, v průběhu I. čtvrtletí 2021.

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Žádost o státní dotaci v roce 2021.xlsm, 448.4 kB
Oznámení Ministerstva kultury k tzv. pozdě zapsaným kulturním památkám.docx, 18.9 kB
Vyhlášení Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2021.docx, 43.5 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Vzor plné moci.doc, 59.5 kB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2021.pdf, 11.6 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2020.pdf, 10.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2019.pdf, 9.3 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2018.pdf, 11.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2017.xlsx, 52.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2016.xlsx, 24.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2014.xlsx, 21.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2013.xlsx, 20.6 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2012.xls, 58.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2011.xlsx, 21.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2010.xls, 48 kB
PZAD – alokace příspěvků v roce 2009.xls, 77.5 kB
Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2021.doc, 105.5 kB
Úplné znění Pokynu MK pro užití a alokaci státních finančních prostředků určených pro PZAD.pdf, 1.1 MB
Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonického dědictví.rtf, 163.5 kB