Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.
 


2021

NOVÉ Mimořádná výzva na podporu zvláštního tematicky uzavřeného čísla nebo literární přílohy českých tištěných periodik

   pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 20. června 2021

 

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2021​

Literární periodika výsledky 2. kola pro rok 2021

Zápis z jednání odborné komise pro rok 2021

Složení odborné komise pro rok 2021

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2021​

Literární periodika - výsledky 1. kola

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 12. října 2020

2020

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2020

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2020 - literární akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2020 - tištěná periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2020 - internetová periodika

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Literární periodika - schválené dotace

Zápis z jednání odborné komise

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Literární periodika - výsledky 1. kola

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2020

Složení komise

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020

  • vyhlašovací podmínky
  • formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - nový jednotný formulář! Od letošního roku je potřeba poslat elektronicky i poštou  žádost o dotaci na aktuálním formuláři, který je přiložen v jednotlivých dotačních oblastech (lit. periodika, lit, akce, knihy). Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. 

V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2019

 

2019

 

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2019

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2019 - akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární periodika

Formulář vyúčtování dotace /2019/ - tištěná periodika

Formulář vyúčtování dotace /2019/ - internetová periodika

 

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2019

Tištěná periodika - schválené dotace

Internetová periodika - schválené dotace

Zápis z 2. jednání odborné komise

 

Výsledky 1. kola dotačního řízení pro rok 2019

Tištěná periodika - výsledky

Internetová periodika - výsledky

 

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2019​​

Složení komise

 

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

- oznámení o prodloužení lhůt pro podávání žádostí o dotaci na rok 2019      

- vyhlašovací podmínky

- formulář žádosti a rozpočet projektu

- struktura popisu projektu