Nastavení cookies

Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.
 


2022

NOVÉ Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. října 2021

 


2021

NOVÉ Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2021

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2021 - literární akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2021 - tištěná periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2021 - internetová periodika

 

Výsledky mimořádné výzvy na podporu zvláštního tematicky uzavřeného čísla nebo literární přílohy českých tištěných periodik pro rok 2021

 

Mimořádná výzva na podporu zvláštního tematicky uzavřeného čísla nebo literární přílohy českých tištěných periodik pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 20. června 2021

 

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2021​

Literární periodika výsledky 2. kola pro rok 2021

Zápis z jednání odborné komise pro rok 2021

Složení odborné komise pro rok 2021

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2021​

Literární periodika - výsledky 1. kola

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 12. října 2020

2020

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2020

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2020 - literární akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2020 - tištěná periodika

Formulář vyúčtování dotace pro rok 2020 - internetová periodika

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Literární periodika - schválené dotace

Zápis z jednání odborné komise

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2020

Literární periodika - výsledky 1. kola

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2020

Složení komise

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020

  • vyhlašovací podmínky
  • formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - nový jednotný formulář! Od letošního roku je potřeba poslat elektronicky i poštou  žádost o dotaci na aktuálním formuláři, který je přiložen v jednotlivých dotačních oblastech (lit. periodika, lit, akce, knihy). Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. 

V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2019

 

2019

 

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2019

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2019 - akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární periodika

Formulář vyúčtování dotace /2019/ - tištěná periodika

Formulář vyúčtování dotace /2019/ - internetová periodika

 

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2019

Tištěná periodika - schválené dotace

Internetová periodika - schválené dotace

Zápis z 2. jednání odborné komise

 

Výsledky 1. kola dotačního řízení pro rok 2019

Tištěná periodika - výsledky

Internetová periodika - výsledky

 

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2019​​

Složení komise

 

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

- oznámení o prodloužení lhůt pro podávání žádostí o dotaci na rok 2019      

- vyhlašovací podmínky

- formulář žádosti a rozpočet projektu

- struktura popisu projektu