2020

NOVÉ - Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2020

  • vyhlašovací podmínky
  • formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - nový jednotný formulář! Od letošního roku je potřeba poslat elektronicky i poštou  žádost o dotaci na aktuálním formuláři, který je přiložen v jednotlivých dotačních oblastech (lit. periodika, lit, akce, knihy). Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. 

V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře). 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2019

Upozornění: Program státní podpory festivalů profesionálního umění není z důvodů dostatečného finančního krytí v tuto chvíli otevřen jako samostatný dotační program (v souladu s čl. 2 odst. 3 usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016). Žádosti o dotaci na festivalové projekty předkládejte do příslušných tematických okruhů v jednotlivých oborových dotačních řízeních programu Kulturní aktivity.

 

2019

 

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2019

Pokyny k vyúčtování dotace na rok 2019 - akce a periodika

Struktura průběžné a závěrečné zprávy o projektu - literární akce

Formulář vyúčtování dotace /2019/ - literární akce

Výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2019

Literární akce - schválené dotace

Zápis z 2. jednání odborné komise

Výsledky 1. kola dotačního řízení pro rok 2019

Literární akce - výsledky

Složení odborné komise dotačního řízení pro rok 2019

Složení komise

 

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019

- oznámení o prodloužení lhůt pro podávání žádostí o dotaci na rok 2019

- vyhlašovací podmínky

- formulář žádosti a rozpočet projektu

- struktura popisu projektu