Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 30. dubna 2019 Program restaurování kulturních památek pro rok 2020. Bližší informace níže. Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány na ministerstvu do 30. června 2019 prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Kontaktní pracovnicí ministerstva je Mgr. Barbora Vávrová Hanušová, e-mail: Barbora.VávrováHanušová(zavináč)mkcr.cz, tel.: 257 085 467.

Ministerstvo kultury žádá, aby v rámci preventivních kroků a mimořádných opatření proti šíření koronaviru žadatelé o příspěvek (dotaci) v maximální možné míře využili možnosti elektronických podání či podání prostřednictvím České pošty. Podatelna Ministerstva kultury pracuje v omezeném provozu pro veřejnost. V současném stavu není bezpečné, aby žadatelé odevzdávali svá podání osobně. Termín podání žádostí je v platnosti.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Navržené příspěvky Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2020.pdf, 6.6 MB
Program restaurování movitých kulturních památek na rok 2020.pdf, 252.2 kB
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2020.xlsm, 459.2 kB
Vzor plné moci.docx, 21.6 kB
Formulář prohlášení o nedostatku finančních prostředků.docx, 19.2 kB
Formulář vyúčtování Programu restaurování movitých kulturních památek .xlsx, 17 kB
Transparent Programu restaurování movitých kulturních památek.pdf, 51.3 kB
Zásady Programu restaurování movitých kulturních památek.pdf, 800.5 kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek.doc, 51 kB
Navržené příspěvky Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019.pdf, 3.6 MB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2018.pdf, 356.2 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2017.pdf, 353.7 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2016.pdf, 349.8 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2015.pdf, 84.4 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2014.pdf, 64.7 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013.pdf, 63.8 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2012.pdf, 504.3 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2011.pdf, 71.5 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2010.pdf, 63.5 kB