Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 30. dubna 2018 Program restaurování kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány na ministerstvu do 30. června 2018 prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu. Kontaktní pracovnicí ministerstva je Mgr. Barbora Vávrová Hanušová, e-mail: Barbora.VavrovaHanusova@mkcr.cz, tel.: 257 085 467.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Soubory ke stažení
Navržené příspěvky Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019.pdf, 3.6 MB
Soubor Velikost
Formulář návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019.docx, 39.1 kB
Formulář vyúčtování Programu restaurování movitých kulturních památek .xlsx, 17 kB
Formulář prohlášení o nedostatku.docx, 19.1 kB
Transparent Programu restaurování movitých kulturních památek.pdf, 51.3 kB
Zásady Programu restaurování movitých kulturních památek.pdf, 800.5 kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek.doc, 51 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2018.pdf, 356.2 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2017.pdf, 353.7 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2016.pdf, 349.8 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2015.pdf, 84.4 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2014.pdf, 64.7 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013.pdf, 63.8 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2012.pdf, 504.3 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2011.pdf, 71.5 kB
Přehled finančních příspěvků Programu restaurování movitých kulturních památek za rok 2010.pdf, 63.5 kB