Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Informace k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:

1) soubory k Programu regenerace městských památkovách rezervací a městských památkových zón

pro rok 2020

pro rok 2019

obecné

2) soubory k Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace

3) soubory k vyhodnocení Programu regenerace  městských památkových zón a městských památkových rezervací

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020.docx, 72.6 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2020.pdf, 1.6 MB
Anketní dotaznik 2020.doc, 108.5 kB
Tabulka Rekapitulace akcí obnovy 2020.xls, 56.5 kB
Anketni dotaznik 2019.doc, 109 kB
Průvodní dopis k Anketnímu dotazníku na rok 2019.pdf, 1.4 MB
Tabulka Rekapitulace akcí obnovy 2019.xls, 56.5 kB
Formulář souhrnného přehledu Programu regenerace na rok 2019.doc, 88 kB
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019.docx, 20.9 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2019.pdf, 1.9 MB
Metodický pokyn k Programu regenerace na rok 2019.doc, 150 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2019.pdf, 6.8 MB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2018.pdf, 6.2 MB
Alokace příspěvků v roce 2015.xls, 108 kB
Prohlášení vlastníka kulturní památky o nedostatku finančních prostředků.doc, 25 kB
Vzor plné moci.doc, 31.5 kB
Transparent Programu regenerace s logem.doc, 44 kB
Zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.pdf, 4.4 MB
Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.rtf, 118 kB
Přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019.docx, 327.8 kB
Statut udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.pdf, 1.2 MB
Průvodní dopis k podmínkám soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019.docx, 17.2 kB
Pořadí měst v letech 1994 - 2018 v Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.xls, 44.5 kB