Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Informace k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:

1) soubory k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

pro rok 2022

pro rok 2021 obecné

2) soubory k Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace

3) soubory k vyhodnocení Programu regenerace  městských památkových zón a městských památkových rezervací

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022.docx, 78.4 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2022 k Anketnímu dotazníku.pdf, 1.4 MB
Anketní dotazník 2022.doc, 110 kB
Tabulka Rekapitulace akcí obnovy 2022.xls, 55 kB
Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 - AKTUALIZACE.docx, 72.1 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2021.pdf, 2.2 MB
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021.xlsm, 445 kB
Formulář souhrnného přehledu Programu regenerace na rok 2021.doc, 104 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2021.pdf, 6.8 MB
Upozornění Ministerstva kultury ohledně pozdě zapsaných kulturních památek.docx, 18.8 kB
Formulář Žádosti o státní dotaci - vyplněný vzor.pdf, 113.4 kB
Číselník právních forem.xlsx, 16.3 kB
Prohlášení vlastníka kulturní památky o nedostatku finančních prostředků.doc, 25 kB
Vzor plné moci.doc, 31.5 kB
Transparent Programu regenerace s logem.doc, 44 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2019.pdf, 6.8 MB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2018.pdf, 6.2 MB
Alokace příspěvků v roce 2015.xls, 108 kB
Zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – úplné znění.pdf, 4.4 MB
Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.rtf, 118 kB
Statut udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.pdf, 1.2 MB
Pořadí měst v letech 1994 - 2019 v Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.xls, 45 kB