Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Informace k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:

1) soubory k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

pro rok 2021

 

obecné

2) soubory k Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace

3) soubory k vyhodnocení Programu regenerace  městských památkových zón a městských památkových rezervací

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 - AKTUALIZACE.docx, 72.1 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2021.pdf, 2.2 MB
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021.xlsm, 445 kB
Formulář souhrnného přehledu Programu regenerace na rok 2021.doc, 104 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2021.pdf, 6.8 MB
Upozornění Ministerstva kultury ohledně pozdě zapsaných kulturních památek.docx, 18.8 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2021 k Anketnímu dotazníku.pdf, 1.4 MB
Anketní dotazník 2021.doc, 109.5 kB
Tabulka Rekapitulace akcí obnovy 2021.xls, 56.5 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2020.pdf, 2.2 MB
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020.xlsm, 459.3 kB
Vzor vyplněného Formuláře žádosti na rok 2020.pdf, 113.1 kB
Číselník právních forem.xlsx, 16.3 kB
Formulář souhrnného přehledu Programu regenerace na rok 2020.doc, 87 kB
Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020.docx, 72.6 kB
Dopis městům a obcím s památkovou rezervací nebo zónou o Programu regenerace na rok 2020 k Anketnímu dotazníku .pdf, 1.6 MB
Anketní dotaznik 2020.doc, 108.5 kB
Tabulka Rekapitulace akcí obnovy 2020.xls, 56.5 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2018.pdf, 6.2 MB
Alokace příspěvků v roce 2015.xls, 108 kB
Prohlášení vlastníka kulturní památky o nedostatku finančních prostředků.doc, 25 kB
Vzor plné moci.doc, 31.5 kB
Transparent Programu regenerace s logem.doc, 44 kB
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2019.pdf, 6.8 MB
Zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – úplné znění.pdf, 4.4 MB
Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.rtf, 118 kB
Přihláška do soutěže cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020.docx, 336.8 kB
Statut udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.pdf, 1.2 MB
Pořadí měst v letech 1994 - 2019 v Soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace.xls, 45 kB