Žádosti o dotace

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)
  • 1. 10. 2021 - 1. 11. 2021  Výběrová dotační řízení na rok 2022:
                                                            Kulturní aktivity
                                                            Program festivalů
                                                            Stipendijní program
  • 1.  2.  2022 - 28. 2. 2022  Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – příjem žádostí o dotaci v roce 2022
Kancelář bezpečnostního ředitele:

Památky:

 

Muzea a galerie
 
Regionální a národnostní kultura
Literatura
Knihovny
Kinematografie a média
TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny
Věda a výzkum
 
Profesionální kulturní aktivity v zahraničí
Programy ve správě odboru ekonomického
Ochrana kulturních statků
Samostatné oddělení Evropské unie
Církve a náboženské společnosti