Žádosti o dotace

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)
Kancelář bezpečnostního ředitele:

Památky:

 

Muzea a galerie
Regionální a národnostní kultura
Literatura
Knihovny
Kinematografie a média
TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny
Věda a výzkum
Profesionální kulturní aktivity v zahraničí
Programy ve správě odboru ekonomického
Samostatné oddělení Evropské unie