Formuláře

Ministerstvo kultury je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ministerstva, poskytne MK žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na MK doručit:

Informace potřebné k doručování datových zpráv (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 40 kB)Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na číslech: 257 085 346 nebo 257 085 286.

 


Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení literatury a knihoven MK

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Odbor mezinárodních vztahů - 2. kolo 2021
Usnesení o spojení řízení - Odbor mezinárodních vztahů - 2. kolo 2021
Opatření obecné povahy č. 1/2021 o prohlášení části krajinného celku - území Žatecká chmelařská krajina za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II A 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - ISO II A 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení
Usnesení o spojení řízení
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II B 2021 - NPÚ
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II B 2021 - PNP
Rozhodnutí o zamítnutí - Kulturní aktivity pro spolky 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - Kulturní aktivity pro spolky 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2021
Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení – Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2021
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení - Kulturní aktivity v památkové péči
Opatření obecné povahy č.1/2020 o prohlášení části krajinného celku - území Kladská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v Havarijním programu v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v ORP v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2020
Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu movité kulturní památky vydané ve společném řízení v Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí žádostí o poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek vydaných ve společném řízení v Programu regenerace měststkých památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace, vydaných ve společném řízení v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení (Program regenerace městských památkových rezervcí a městských památkových zón)

 

Usnesení o spojení řízení – program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění - 2020 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí

Program státní podpory festivalů profesionálního umění - rozhodnutí o zamítnutí žádosti

Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 2. kolo 2020
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení


Usnesení o spojení řízení - ISO II D 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II D 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků

Rozhodnutí z Programu podpory pro památky světového dědictví


Rozhodnutí o zamítnutí - Kulturní aktivity pro spolky 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Usnesení o spojení řízení - Kulturní aktivity pro spolky 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků

Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí_Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2020
Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2020

Opatření obecné povahy č. 1/2019 o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
Usnesení o spojení řízení o žádosti v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
Rozhodnutí Odboru mezinárodních vztahů MK ČR 2019 za 1. a 2. dotační kolo

Rozhodnutí o neudělení dotace v druhém kole grantového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2019 

 

Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK

 

 

Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2016, o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Opatření obecné povahy č. /2018, o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany

Opatření obecné povahy č. 4/2017 o prohlášení památkové zóny Třeština a určení podmínek její ochrany

Opravné rozhodnutí Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Zveřejněno 25. dubna 2014  

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

 

Závěrečný účet Kapitoly 334 - MKČR za rok 2007, Státního fondu kultury a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury...

Slevy pro seniory

Slevy na vstupném jsou seniorům poskytovány několika způsoby, např. slevy na běžná představení, speciální představení pro důchodce, speciální předplatné, zpřístupnění generálních zkoušek za symbolické vstupné apod. Tyto slevy však poskytují vesměs divadla zřizovaná z veřejných rozpočtů, nikoliv divadla soukromá.

Příjem žádostí

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky - rozklad

Žádost o poskytnutí informace

Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

Status úřední desky

Úřední deska Ministerstva kultury je zřízena podle zákona č.500/2004 Sb o správním řádu.