Nastavení cookies

 

20212022

Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti literatury pro rok 20212022

Stipendia 2022 - průvodní text

Stipendia 2022 - vyhlašovací podmínky

Stipendia 2022 - formulář žádosti

Stipendia 2022 - rozpočtový formulář

 

Stipendia 2021 - zápis

Stipendia 2021 - výsledky

Stipendia 2021 - oborová rada

Stipendia 2021 - pokyny k vyúčtování

2020

Podpora vydání české literatury v překladu

2019

Podpora vydávání knih, literárních akcí a literárních časopisů

Podpora vydání české literatury v překladu

Program VISK a Knihovna 21. století

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

2018

Podpora vydání české literatury v překladu

Program VISK a Knihovna 21. století

2017

 

Výsledky výběrového řízení pro roky 2017, 2018

Podpora překladu české literatury 2017 – výsledky 2. kola

Podpora překladu české literatury 2017 – výsledky 1. kola

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2017

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2017

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2017

Seznam členů odborných komisí pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2017

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2017

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2017

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) na rok 2017

Podpora literárních periodik a akcí - Výsledky dotačního řízení pro rok 2017

V samostatných složkách  jsou k dispozici výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2017, informace o přidělených dotacích, přehled dotací, zápis z jednání komise a složení komise.

Dotační řízení na rok 2017 - literatura - výsledky 1. kola

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 - oblast literatury

Oddělení literatury a knihoven MK vyhlašuje pro rok 2017 první dotační řízení v programu Kulturní aktivity – podpora vydávání literárních periodik, knih a pořádání literárních akcí.

Program státní podpory festivalů profesionálního umění - výsledky pro rok 2017

Výběrové dotační řízení na rok 2016 VÝSLEDKY - podpora vydávání knih, literárních časopisů a akcí

Výsledky výběrového dotačního řízení – podpora vydávání knih, literárních časopisů a akcí. Přehled projektů doporučených k podpoře, zápisy z jednání komisí.

Česká knihovna 2017

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny http://www.mzk.cz/CeskaKnihovna .

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury pro roky 2017 a 2018

Podpora literárních periodik a akcí v roce 2017

Podpora vydávání knih v roce 2017

 

2. dotační řízení na rok 2016 pro vydavatele knih -VÝSLEDKY

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 druhé dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih. Je určeno pro víceleté projekty s termínem realizace v r. 2017 event. později. Konečné výsledky.

 

Pokyny a formuláře vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2016

 

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2016

 

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 1

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení podprogramu VISK 1 pro rok 2016. Podmínky a formulář žádosti. Uzávěrka 5. srpna 2016.

Česká knihovna 2016 - výběrové dotační řízení pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2016

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2016.

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2016

Vyhlášení výsledků dotačního řízení Knihovna 21. století na rok 2016.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2016

Seznam členů odborných komisí pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016.

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2016

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

 

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - 1. kolo

Podpora vydávání knih, literárních časopisů a pořádání literárních akcí. Přehled projektů, které jsou zařazeny do 2. kolo výběrového dotačního řízení. Jednání odborných komisí proběhne v průběhu února 2016, výsledky budou zveřejněny na této webové stránce.

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - vyhlášení

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti a v oblasti podpory vydávání knih.

 

Podpora překladu české literatury 2015/2016

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2016, složení komise pro rok 2016, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2013 a formulář žádosti o dotaci na rok 2016/2017.Uzávěrky pro podání žádostí: 15. květen 2016 (knihy k vydání v roce 2016) a 15. listopad 2016 (knihy k vydání v roce 2017).

Výběrové dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven pro rok 2012

Ministerstvo kultury – samostatné oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2012.

Česká knihovna 2015 - výběrové dotační řízení pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

 

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015.

 

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků za rok 2015

Vyhlášení výsledků dotačního řízení Knihovna 21. století za rok 2015.

Výběrové dotační řízení 2015 – OBLAST LITERATURY – 2. KOLO

Podpora vydávání knih, literárních časopisů a pořádání literárních akcí. Přehled projektů doporučených k podpoře v r. 2015 (2. kolo VŘ).

Česká knihovna 2015 – výběrové řízení pro nakladatele

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritiky a věd příbuzných určených pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny http://www.mzk.cz/nakladatelum/ceska-knihovna .

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2015

VISK (Veřejné informační služby knihoven) výsledky dotačního řízení pro rok 2015.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století - rok 2015

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2015.

Podmínky programu Knihovna 21. století pro rok 2015

Podmínky programu Knihovna 21. století (K21) pro rok 2015.

Podmínky programu VISK 2 - 9 pro rok 2015

Vyhlašovací podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2 - 9 pro rok 2015.

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2015

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2015.

 

Podpora překladu 2015 výsledky

Podpora překladu 2015  - složení komise

 

VISK (Veřejné informační služby knihoven) – výsledky 2. kola dotačního řízení pro rok 2014

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 2014.

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2014

Aktuální pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovny 21. století.

Vyúčtování dotací za rok 2014 - literární periodika, akce, knihy

Aktuální pokyny a formuláře k vyúčtování dotací za rok 2014 pro vydavatele literárních periodik, knih a pro pořadatele literárních akcí.
Vyúčtování lze předložit po realizaci dotovaného projektu, nejpozději do 15.1.2015.

Podmínky programu VISK 2, VISK3 a VISK 8B pro rok 2014 - 2. kolo výběrového dotačního řízení

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014: podmínky programu VISK 2, VISK 3 a VISK 8B.

Výběrová dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven 2014 - 2. kolo

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014.

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků za rok 2014

Vyhlášení výsledků dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2014.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) – výsledky 1. kola dotačního řízení pro rok 2014

Výsledky 1. kola dotačního řízení VISK (Veřejné informační služby knihoven) pro rok 2014.

Výsledky výběrového dotačního řízení 2014 – podpora vydávání neperiodických publikací

Přehled projektů schválených k podpoře v roce 2014.

Výběrové dotační řízení 2014 - Podpora pro literární časopisy a akce – výsledky

Přehled projektů schválených k podpoře v roce 2014.

Česká knihovna 2014

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů umělecké beletrie a děl lit. vědy, kritika a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete zde.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK pro rok 2014

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století (K21) pro rok 2014.

Podmínky programu Knihovna 21. století pro rok 2014

Program je určen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pro občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, s výjimkou příspěvkových organizací MK ČR.

Podmínky programu VISK 2 - 9 pro rok 2014

Podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2-9, pro rok 2014.

Výběrové dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven pro rok 2014

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky dotačního řízení pro rok 2013

Výsledky dotačního řízení VISK (Veřejné informační služby knihoven) pro rok 2013.

Výběrová dotační řízení na rok 2014 - oblast LITERATURY

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2014 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti a v oblasti podpory vydávání knih.

Přehled projektů schválených k podpoře v r. 2014 (1. kolo VŘ)

Pokyny a formuláře vyúčtování - rok 2013

Aktuální pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovny 21. století.

Česká knihovna 2013

Výběrové dotační řízení pro nakladatele. Projekt podporující prodej nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných profesionálním veřejným a vybraným vysokoškolským knihovnám.

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací – oblast literatury – rok 2013

Aktuální pokyny a formuláře k vyúčtování dotací za rok 2013 pro knihy, literární akce, tištěná periodika a internetová periodika.

Česká knihovna 2013 - pro knihovny

Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Výběrové dotační řízení 2013 - podpora pro vydávání původní české literatury (beletrie, debuty a literární věda) – výsledky

Přehled projektů schválených k podpoře v r. 2013.

Výběrové dotační řízení 2013 - podpora pro vydávání ilustrované tvorby pro děti a mládež a pro vydávání komiksů, překlady do češtiny-výsledky

Přehled projektů schválených k podpoře v r. 2013.

Výběrové dotační řízení 2013 - podpora pro vydávání překladů do češtiny (beletrie a literární věda) – výsledky

Přehled projektů schválených k podpoře v r. 2013.

Podpora překladu české literatury 2013/2014

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2013, složení komise pro rok 2013, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2013 a formulář žádosti o dotaci na rok 2014. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. listopadu 2013.

Knihovna 21. století - 4. okruh (ochrana knihovních fondů) - vyhlášení výsledků za rok 2013

Vyhlášení výsledků dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2013

Knihovna 21. století - okruh 1-3 - vyhlášení výsledků za rok 2013

Vyhlášení výsledků dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2013 - okruhy 1- 3 (tj. mimo okruh 4 - Restaurování)

Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo

Výběrové dotační řízení 2013 - Podpora pro literární časopisy a akce – výsledky

Přehled projektů schválených k podpoře v r. 2013.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a K21 pro rok 2013

Odborné komise pro výběrová dotační řízení VISK a Knihovna 21. století pro rok 2013.

Dotace na literární projekty 2013 – knihy - postup do výběrového řízení

Seznam projektů postupujících do výběrového dotačního řízení pro rok 2013 na podporu vydávání neperiodických publikací (knih) - Česká beletrie, poezie, odborná literatura, literární věda a související obory (list č.1 souboru), překlady do češtiny (list č. 2 souboru) a původní ilustrovaná literatura pro děti a mládež, komiks (list č. 3 souboru).

Dotace na literární projekty 2013 – časopisy a akce - postup do výběrového řízení

Seznam projektů postupujících do výběrového dotačního řízení pro rok 2013 na podporu literárních periodik (list č.1 souboru) a literárních akcí (list č. 2 souboru).

Podmínky programu VISK 2 - 9 pro rok 2013

Podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2-9, pro rok 2013.

Podmínky programu Knihovna 21. století pro rok 2013

Program je určen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora s výjimkou příspěvkových organizací MK ČR.

Výběrové dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven pro rok 2013

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2013.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti literatury na rok 2013-2015: knihy

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti literatury na rok 2013-2015: knihy

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti literatury na rok 2013: periodika a literární akce

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti literatury na rok 2013: periodika a literární akce

Literární projekty - výběrové řízení na rok 2012 - vyhlášení výsledků DRUHÉHO kola výběrového řízení

Výsledky v oblasti podpory vydávání knih včetně knih pro děti a mládež.

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací -oblast literatury- rok 2012

Aktuální pokyny a formuláře k vyúčtování dotací za rok 2012 pro knihy, literární akce, tištěná periodika a internetová periodika.

Pokyny a formuláře vyúčtování - rok 2012

Aktuální pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK3 a Knihovny 21. století.

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky dotačního řízení pro rok 2012

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky dotačního řízení pro rok 2012.

Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2012 (okruhy 1-4)

Vyhlášení výsledků dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2012 - okruhy 1- 4.

Literární projekty – nové (druhé) výběrové dotační řízení na rok 2012 – 2013

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2012-2013 druhé výběrové řízení na podporu vydávání neperiodických publikací.

Literární projekty - výběrové řízení na rok 2012 - výsledky

Výsledky v oblasti podpory vydávání knih, časopisů, sborníků, literárních akcí a knih pro děti a mládež.

Podpora překladu české literatury 2012/2013

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2012, složení komise pro rok 2012, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2011 a formulář žádosti o dotaci na rok 2013.

Odborné komise pro výběrová dotační řízení pro rok 2012

Odborné komise pro výběrová dotační řízení pro rok 2012.

 

Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti literatury: přijímáme žádosti pro rok 2021/2022

 

Odbor umění, literatury a knihoven/Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2021 v oblasti literatury.

Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.

Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně jeden měsíc na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.

Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31. 3. 2021.

Ke stažení:

            1) vyhlašovací podmínky;

            2) formulář žádosti;

            3) rozpočtový formulář.

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Kopáč; radim.kopac@mkcr.cz; +420 257 085 221.

 

K dispozici dále výsledky výběrového řízení pro roky 2020/2021, zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování:

 

Stipendia 2020 - zápis

Stipendia 2020 - výsledky

Stipendia 2020 - oborová rada

Stipendia 2020 - pokyny k vyúčtování

Spojte se s námi