Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2017. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví:
  1. uzávěrku příjmu žádostí prvního kola na den  28. února 2017

  2. uzávěrku příjmu žádostí druhého kola na den 30. dubna 2017

Ministerstvo kultury oznamuje, že v roce 2017 nebudou rozdělovány  prostředky z rezervy  programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím  obcí s rozšířenou  působností

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení dotací programu z 2. kola roku 2017.xlsx, 45.3 kB
Návrh přidělení dotací programu z 1. kola roku 2017.xlsx, 60.6 kB
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2017.docx, 56.6 kB
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu na rok 2017.docx, 20.7 kB
Kvóty programu na rok 2017.xlsx, 37.8 kB
Formulář č. 1 - rozdělení kvóty.docx, 19.2 kB
Formulář č. 2 - návrh rozdělení příspěvků.docx, 19.6 kB
Formulář č. 3 - krycí list.docx, 20.4 kB
Formulář č. 4 - prohlášení o nedostatku finančních prostředkůkvóty.docx, 25.6 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - vzor.docx, 21.9 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - k doplnění.docx, 22.4 kB
Legenda k vlastnictví.docx, 18.4 kB
Vzor plné moci.doc, 31 kB
Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou.docx, 30.3 kB
Změna zásad programu č. 1.docx, 21.9 kB
Změna zásad programu č. 2.pdf, 607.4 kB
Návrh přidělení dotací programu z 2. kola roku 2016.xlsx, 47.2 kB
Návrh přidělení dotací programu z 1. kola roku 2016.xlsx, 63.6 kB
Příspěvky udělené v roce 2015 .xlsx, 78.3 kB