Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den 28. února 2021. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2021.xlsx, 85 kB
Formulář vyúčtování příspěvku z programu na rok 2021.xlsx, 12.6 kB
Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021.pdf, 223.4 kB
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2021.docx, 56.7 kB
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2021.xlsm, 445.2 kB
Kvóty programu na rok 2021.xlsx, 34.4 kB
Legenda k vlastnictví.docx, 18.5 kB
Vzor plné moci.docx, 23.4 kB
Transparent programu.docx, 59 kB
Formulář č. 1 - vyjádření ORP.docx, 19.2 kB
Formulář č. 2 - návrh příspěvků.docx, 19.4 kB
Formulář č. 3 - krycí list.docx, 20.4 kB
Formulář č. 4 - prohlášení o nedostatku finančních prostředků.docx, 25.6 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - k doplnění.docx, 22.5 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - vzor.docx, 22 kB
Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve znění k 2021.docx, 31 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2020.xlsx, 91.1 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.xlsx, 86.7 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2018.xlsx, 117.9 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2017.xlsx, 45.3 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2017.xlsx, 60.6 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2016.xlsx, 47.2 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2016.xlsx, 63.6 kB
Příspěvky udělené v roce 2015 .xlsx, 78.3 kB