Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2020. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den  28. února 2020.

Ministerstvo kultury žádá, aby v rámci preventivních kroků a mimořádných opatření proti šíření koronaviru žadatelé o příspěvek (dotaci) v maximální možné míře využili možnosti elektronických podání či podání prostřednictvím České pošty. Podatelna Ministerstva kultury pracuje v omezeném provozu pro veřejnost. V současném stavu není bezpečné, aby žadatelé odevzdávali svá podání osobně. Termín podání žádostí je v platnosti. Potvrzení na formulářích úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Národního památkového ústavu lze řešit e-mailovou korespondencí (zasílejte vždy celý formulář).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2020.xlsx, 91.1 kB
Rozpis státní finanční podpory pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.xlsx, 34.4 kB
Průvodní dopis pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností k programu na rok 2020.pdf, 168.7 kB
Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.pdf, 215.8 kB
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2020.docx, 56.5 kB
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2020.xlsm, 458.2 kB
Podoba formuláře žádosti po vytištění.pdf, 2.4 MB
Legenda k vlastnictví.docx, 18.4 kB
Vzor plné moci.docx, 21.6 kB
Formulář č. 1 - vyjádření ORP.docx, 19.2 kB
Formulář č. 2 - návrh příspěvků.docx, 19.4 kB
Formulář č. 3 - krycí list.docx, 20.5 kB
Formulář č. 4 - prohlášení o nedostatku finančních prostředků.docx, 25.6 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - k doplnění.docx, 22.5 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - vzor.docx, 22 kB
Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020.docx, 31.2 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.xlsx, 86.7 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2018.xlsx, 117.9 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2017.xlsx, 45.3 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2017.xlsx, 60.6 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2016.xlsx, 47.2 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2016.xlsx, 63.6 kB
Příspěvky udělené v roce 2015 .xlsx, 78.3 kB