Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2020. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den  28. února 2020. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2020.xlsx, 91.1 kB
Rozpis státní finanční podpory pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.xlsx, 34.4 kB
Průvodní dopis pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností k programu na rok 2020.pdf, 168.7 kB
Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.pdf, 215.8 kB
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2020.docx, 56.5 kB
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2020.xlsm, 458.2 kB
Podoba formuláře žádosti po vytištění.pdf, 2.4 MB
Legenda k vlastnictví.docx, 18.4 kB
Vzor plné moci.docx, 21.6 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Formulář č. 1 - vyjádření ORP.docx, 19.2 kB
Formulář č. 2 - návrh příspěvků.docx, 19.4 kB
Formulář č. 3 - krycí list.docx, 20.5 kB
Formulář č. 4 - prohlášení o nedostatku finančních prostředků.docx, 25.6 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - k doplnění.docx, 22.5 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - vzor.docx, 22 kB
Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020.docx, 31.2 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.xlsx, 86.7 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2018.xlsx, 117.9 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2017.xlsx, 45.3 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2017.xlsx, 60.6 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 2. kola roku 2016.xlsx, 47.2 kB
Návrh přidělení příspěvků programu z 1. kola roku 2016.xlsx, 63.6 kB
Příspěvky udělené v roce 2015 .xlsx, 78.3 kB