Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

 

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zacílených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění MK.

Číslo výzvy

4/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce/ umělkyně

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 1. 9. 2022

Žádosti je možné podávat v období:

od 2. 9. 2022 od 13.00 hod. do 3. 10. 2022 do 15.00 hod.

Období realizace

Výzva je určena pro projekty realizované v období od ledna do prosince 2023.

Alokace

celkem 60 mil. Kč

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji dovedností zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

vyhlašovací podmínky

Výsledky dotačního řízení: komentář, výsledky

Plánované návazné výzvy:

Navazovat bude výzva na podporu projektů s termínem realizace v roce 2024. Vyhlašovací podmínky budou zveřejněny ve II. čtvrtletí 2023.

 

  logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi