Ministr kultury 
Vedení ministerstva


Mgr. Jan Chmelíček, ředitel kabinetu ministra
Ing. Werner Machurka, vedoucí kanceláře bezpečnostního ředitele
Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., zástupkyně ředitele odboru umění, literatury a knihoven
JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury
Ing. Věra Fialková, vedoucí samostatného oddělení interního auditu
Mgr. Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize
Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního
JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů
Ing. Pavla Bendová, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností
Ing. Martina Dvořáková, ředitelka odboru výzkumu a vývoje
Mgr. Marcela Krsková, ředitelka odboru lidských zdrojů
Ing. Jaromíra Mizerová, vedoucí samostatného oddělení Evropské unie
Odbor strukturálních fondů
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací
Ing. Jan Vořechovský, ředitel ekonomického odboru
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče
PhDr. Magda Němcová, vedoucí samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Martin Martínek, MA, ředitel odboru hospodářského
Mgr. Dana Schlaichertová, vedoucí samostatného oddělení muzeí
Ing. Jan Zmij, vedoucí samostatného oddělení IT a spisové služby
Mgr. Zuzana Mitísková, vedoucí samostatného oddělení kontroly

Organizační struktura
Základní kontakty