Nastavení cookies

Ministr kultury 
Vedení ministerstva


Mgr. Běla Bakulová, ředitelka Kabinetu ministra
Ing. Martina Dvořáková, ředitelka odboru výzkumu a vývoje
JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů
PhDr. Jan Holovský, Ph.D., vedoucí samostatného oddělení muzeí
Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního
Mgr. Marcela Krsková, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů
Ing. Werner Machurka, vedoucí kanceláře bezpečnostního ředitele
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury
Martin Martínek, MA, ředitel odboru hospodářského
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací
Ing. Jaromíra Mizerová, vedoucí samostatného oddělení Evropské unie
PhDr. Magda Němcová, vedoucí samostatné oddělení ochrany kulturních statků
David Polášek MBA, DBA, ředitel odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly
Mgr. Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize
ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče
Ing. Jan Vořechovský, ředitel ekonomického odboru
Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., ředitelka odboru umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví
JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce
Ing. Jan Zmij, vedoucí samostatného oddělení IT a spisové služby

 

Organizační struktura
Základní kontakty