Ministr kultury 
Vedení ministerstva


Mgr. Jan Chmelíček, ředitel Kanceláře ministra
Ing. Werner Machurka, vedoucí kanceláře bezpečnostního ředitele
Mgr. Andrea Volfová, vedoucí kanceláře státního tajemníka
Mgr. Milan Němeček, Ph.D., ředitel odboru umění, literatury a knihoven
JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národností kultury
RNDr. Miroslav Leixner, ředitel odboru interního auditu a kontroly
Mgr. Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize
Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního
JUDr. Pavel Zeman, vedoucí samostatného oddělení autorského práva
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů
Ing. Pavla Bendová, ředitelka odboru církví
Ing. Martina Dvořáková, ředitelka odboru výzkumu a vývoje
Ing. Růžena Rusová, ředitelka odboru lidských zdrojů
PhDr. Yvona Havel, vedoucí samostatného oddělení Evropské unie
Ing. Josef Praks, ředitel odboru projektového řízení a informačních technologií
Ing. Jan Řežábek, ředitel odboru vnitřní správy
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací
Ing. Marcel Uchytil, ředitel odboru investic a veřejných zakázek
Ing. Jan Vořechovský, ředitel ekonomického odboru
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče
PhDr. Magda Němcová, vedoucí samostatné oddělení ochrany kulturních statků
Martin Martínek, MA, vedoucí kanceláře ekonomických analýz a koncepcí

Organizační struktura
Základní kontakty