STRUKTUROVANÝ   PROFESNÍ   ŽIVOTOPIS

 

Ing. Martina Dvořáková
 

Vzdělání:

Střední škola název, zaměření: 1984 - 1988       Gymnázium Opavská, Plzeň
Vysoká škola, název, zaměření: 1988 - 1992      Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Finance
 

Další odborné znalosti a dovednosti:

2004              Vzdělávací program: „ Environmentální minimum“
2008-2013     Vzdělávací program pro průběžné vzdělávání: „Rovné příležitosti žen a mužů“
2004-2008   Jazykový kurz německého jazyka pořádaný zaměstnavatelem
2008-2010    Jazykový kurz anglického jazyka pořádaný zaměstnavatelem
2009                Akreditovaný vzdělávací program  průběžného vzdělávání: Veřejná podpora v podmínkách ČR
2012               Odborný seminář: Rozpočtová pravidla a jejich legislativní změny
2014               Seminář  s osvědčením: Nový občanský zákoník
2014               Kurz MS Office 2010
2014               Kurz Newton SolutionsFocused, a.s. : Vedení hodnotícího  pohovoru
2016               Kurz  Studio W: Vedení hodnotícího pohovoru
Kurz Gopas-  MS PowerPoint 2010/2007

 

Podrobný přehled o dosavadní pracovní praxi:

2008 – Ministerstvo kultury, ředitelka Odboru výzkumu a vývoje,  od 1. 7. 2015 vrchní ministerský rada  v oborech  státní služby: 1. Finance, 12. Výzkum, vývoj a inovace a  29. Legislativa a  právní činnost.
 

2006 - 2008 Ministerstvo kultury, vedoucí samostatného oddělení Koordinační centrum výzkumu a vývoje  (k 1. 7. 2008  v návaznosti na  Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací schválenou UV č. 287/2008  transformováno na Odbor výzkumu a vývoje)
 

2003 -  2005 Ministerstvo kultury,  referentka Koordinačního centra  výzkumu a vývoje, náplň práce: rozpočet výzkumu a vývoje kapitoly MK, administrace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, změny výzkumných programů

2002 - 2003 spolupracující osoba OSVČ,  od13. 5. 2003jednatelka, společník a vlastník obchodního podílu ve společnosti STATUZ AMD, s.r.o. IČ: 26781255 (funkce jednatelky společnosti ukončena k 15. 6. 2015, výmaz v OR k 30. 6. 2015, výmaz v ŽR k 2. 7. 2015, žádný pracovněprávní ani jiný smluvní vztahvyjma vlastnictví  obchodního (majetkového) podílu ve společnosti. Souhlas služebního orgánu k  povolení výkonu jiné výdělečné činnosti  udělen č.j. 59491/2015 KST ze dne 5. 10. 2015.)

1995 - 2002    Ministerstvo kultury, referentka Odboru památkové péče,
náplň práce: výkon zřizovatelských funkcí ke státním příspěvkovým organizacím zřizovaným MK, verifikace dlouhodobého pronájmu majetku v  právu hospodaření SPO, nabývání a pozbývání majetku státu s právem hospodaření SPO, dotační program na obnovu památek „Havarijní program“)

 

17. února 2017