Životopisná data

Narozen 28. března 1973 v Hodoníně, ženatý

 

Studium

1992 – 1994: studium cestovního ruchu na Vyšší obchodně podnikatelské škole v Praze.
1995 – 2000: Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (diplomová práce na téma „Příspěvek k historicko – teologickému rozboru vyobrazení Ukřižovaného a výkladu některých motivů, schémat a znaků“), titul Mgr.
2004 – 2007: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury, titul Ph.D.

 

Zaměstnání

1994 – dosud: Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče;
2010 – dosud: ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury.

 

Odborné aktivity – výběr

2000 – dosud: pedagog na Institutu pro místní správu v Praze.
2000 – 2004: člen týmu výzkumného úkolu Reidentifikace památek.
2002 – dosud: člen vědecké rady Výzkumného centra pro průmyslové dědictví při ČVUT.
2007 – 2009: expert na národní úrovni pro předsednictví ČR v EU.
2011 – dosud: pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2012 – člen oborové rady doktorského studijního oboru – Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví při ČVUT

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (zkouška FCE)
Francouzský jazyk (zkouška DELF A1)

 

Ocenění

Čestný dárce krve, nositel zlaté Jánského medaile.