Nastavení cookies

Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy se zabývá metodickou činností s cílem sjednocovat výkon veřejné správy na úseku státní památkové péče. K tomuto účelu mají sloužit materiály zveřejňované v této kapitole.

  1. V kapitole Metodická  činnost jsou  uvedeny  metodické a pracovní  materiály  vztahující  se  k  památkové péči.
  2. V kapitole Kontrolní zjištění jsou  uvedena kontrolní  zjištění Památkové inspekce  z kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče  na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy.
  3. Na stránkách  Ministerstva kultury  je zveřejněn popis procesů probíhajících  dle památkového zákona. Příručka má sloužit jako návod  při  vedení řízení dle tohoto zákona.
  4. Pro  potřeby  správních orgánů památkové péče je v této kapitole publikováno aktuální znění památkového zákona nejen s výběrem z judikatury ale i s výběrem stanovisek Ministerstva  kultury a dalších správních orgánů k tomuto zákonu, jde o znění účinné do 31. 12. 2023.
  5. V souladu se zákonem č. 195/2022 Sb. bylo pro stavební předpisy zavedeno přechodné období, které však dopadá i na problematiku státní památkové péče. V období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 tak budou souběžně platit dvě verze zákona o státní památkové péči, a to:

Podrobněji tuto problematiku rovněž vysvětluje prezentace Odložení účinnosti nového stavebního zákona a dopad na orgány státní památkové péče.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Interpretace způsobu ochrany pozemků bez staveb.docx, 53.2 kB
Žádost na postup orgánu památkové péče v řízení o odstranění stavby.docx, 29 kB
Vyvěšení vlajky Ukrajiny na kulturní památce.docx, 27.9 kB
Určení příslušného orgánu památkové péče při posuzování novostavby na národní kulturní památce, která se nachází na území památkové zóny.docx, 26.9 kB
Rozhodování o odvolání ve věci záměru demolice stodoly v ochranném pásmu kulturních památek a existence fiktivního i písemného závazného stanoviska ve věci.docx, 24.3 kB
K fikci vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.docx, 25.7 kB
Seznam výkladových stanovisek k aplikaci zákona o státní památkové péči s odkazy.xlsx, 22.4 kB
Zákon o státní památkové péči s judikaturou a výkladovými stanovisky.doc, 1.5 MB
Spojte se s námi