Nastavení cookies

Tato kapitola přináší stručný přehled kontrolních zjištění Památkové inspekce z kontrol. Závěry zde uvedené  mají vést k vyvarování se podobných pochybení do budoucna. Cílem je poskytnout orgánům státní památkové péče metodickou  pomoc pro aplikaci zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Závazná stanoviska jako samostatná rozhodnutí.doc, 4.8 MB
Závazná stanoviska dle správního řádu.doc, 1.9 MB
Procesní pochybení.doc, 6 MB
Přemisťování kulturních památek.doc, 528 kB
Sankční řízení.doc, 1.1 MB
Odvolací řízení.doc, 580 kB
Přezkumná řízení.doc, 359.5 kB
Nápravná opatření.doc, 75 kB
Opatření proti nečinnosti.doc, 56.5 kB
Ostatní.doc, 428.5 kB