Nastavení cookies
  1. Text otištěný v Obchodním věstníku
  2. R o z h o d n u t í   Ministerstva kultury o hodnocení projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících  zákonů  (zákon   o   podpoře   výzkumu,  experimentálního  vývoje  a  inovací)  
    Č.j. MK72832 /2015 OVV ze dne 11. prosince 2015
    Rozhodnutí Ministerstva kultury o přijetí a nepřijetí projektů k financování VS 2016
  3. Tabulka výsledků 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2016 - 2020 (NAKI II)
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
1. Rozhodnutí MK o přijetí do VS 2016.doc, 312.5 kB
2. Evidence uchazečů Příl. 1.xls, 314.5 kB
3. Evidence uchazečů Příl. 2a-přijaté k hodnocení.xls, 287.5 kB
4. Evidence uchazečů Příl. 2b-vyloučené.xls, 243.5 kB
5. Informace pro uchazeče-nepřijaté přihlášky projektů do veřejné soutěže 2016.docx, 15.6 kB