Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti literatury: přijímáme žádosti pro rok 2021/2022

 

Odbor umění, literatury a knihoven/Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2021 v oblasti literatury.

Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.

Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně jeden měsíc na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.

Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31. 3. 2021.

Ke stažení:

            1) vyhlašovací podmínky;

            2) formulář žádosti;

            3) rozpočtový formulář.

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Kopáč; radim.kopac@mkcr.cz; +420 257 085 221.

 

K dispozici dále výsledky výběrového řízení pro roky 2020/2021, zápis z jednání rady, složení oborové rady a pokyny k vyúčtování:

 

Stipendia 2020 - zápis

Stipendia 2020 - výsledky

Stipendia 2020 - oborová rada

Stipendia 2020 - pokyny k vyúčtování