Nastavení cookies

Termín podání vyúčtování projektů za rok 2022 je

15. 1. 2023

Náležitosti vyúčtování: vyplněné formuláře vyúčtování a samostatný formulář závěrečné zprávy, fotokopie účetních dokladů na celkové náklady projektu včetně potvrzení o zaplacení                       

Dotaci lze použít pouze k úhradě nákladů přímo souvisejících s realizací schváleného projektu.

Vyúčtování dotace bude akceptováno pouze na tomto formuláři v jeho předepsaném znění.                                                                                                                                                              

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

Kontakt: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, Ing. Markéta Meiserová, telefon 602 241 602, e-mail marketa.meiserova@mkcr.cz

 

1. 1. 2021 došlo ke změně názvu dotačního programu z Podpora pro památky UNESCO na Program podpory pro památky světového dědictví.

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování.xlsx, 19.9 kB
Program podpory pro památky světového dědictví - výzva 2023.pdf, 302.6 kB
Příloha č. 2 Rozpočet projektu.xls, 76 kB
Projekty podpořené v roce 2022.pdf, 418.6 kB
projekty podpořené v roce 2021.pdf.pdf, 438.4 kB
Projekty podpořené v roce 2020.pdf, 453.1 kB
Projekty podpořené v roce 2019.xlsx.xlsx, 10.8 kB
Soubor Velikost
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB
Spojte se s námi