Nastavení cookies

VÝZVA 2024: Žádosti o dotaci z Programu podpory pro památky světového dědictví na rok 2024 přijímá Ministerstvo kultury, odbor památkové péče na níže uvedeném formuláři do

3. 11. 2023.

Celý text Výzvy pro rok 2024 naleznete mezi soubory ke stažení. Žádáme žadatele o dotaci o důkladné prostudování tohoto přiloženého textu před podáním žádosti.

Ve formulář žádosti o státní dotaci v roce 2024 se identifikační údaje o žadateli vyplní automaticky po zadání IČO v horní části formuláře. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2023

Vyúčtování projektů za rok 2023 předkládejte na níže uvedeném formuláři do 15. 1. 2024. Nevyčerpané prostředky je třeba vrátit na účet 6015-3424001/0710 do 15. 2. 2024 (jako VS použijte čj. rozhodnutí). 

 

Kontakt: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1,
Ing. Markéta Meiserová, telefon 602 241 602, e-mail
marketa.meiserova@mkcr.cz

 

1. 1. 2021 došlo ke změně názvu dotačního programu z Podpora pro památky UNESCO na Program podpory pro památky světového dědictví.

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování 2023.xlsx, 20.2 kB
Výzva pro rok 2024.pdf, 472.7 kB
Žádost pro rok 2024.xlsm, 473.7 kB
Příloha č. 2 Rozpočet projektu.xls, 76 kB
Zásady programu.pdf, 2.9 MB
Projekty podpořené v roce 2023.pdf, 418.7 kB
Projekty podpořené v roce 2022.pdf, 418.6 kB
projekty podpořené v roce 2021.pdf.pdf, 438.4 kB
Projekty podpořené v roce 2020.pdf, 453.1 kB
Projekty podpořené v roce 2019.xlsx.xlsx, 10.8 kB
Soubor Velikost
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB
Spojte se s námi