VÝZVA 2019:

Výsledky v tabulce jsou nezávazné.

Priorita Pořadí Žadatel  Projekt Celkové náklady   Požadovaná dotace   Přiznaná dotace 
1 1 Národní hřebčín Kladruby nad Labem Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 347 000    242 000    191 000   
1 2 Biosférická rezervace Dolní Morava Aktualizace Management Planu LVA na léta 2020-2024 286 000    200 000    200 000   
1 3 Muzeum města Brna Management plan vily Tugendhat  340 000    238 000    188 000   
1 4 Město Třeboň Aktualizace Management planu Třeboňské rybníkářské dědictví 359 370    251 000    0
2 1 AÚ AVČR Brno Great Moravian Elites from Mikulčice 880 000    616 000    0
2 2 Muzeum města Brna Komplexní katalog původní plánové dokumentace vily Tugendhat z mezinárodních sbírek 405 000    283 500    0
3 1 České dědictví UNESCO Památky UNESCO - krása se skrývá v detailech 776 000    543 200    430 000   
3 2 Město Litomyšl Zámecký areál Litomyšl slaví 20 let od zápisu na Seznam UNESCO 325 000    227 500    180 000   
3 3 Pálava Point Století změn 820 000    400 000    250 000   
3 4 Karlovarský kraj Outdoorová putovní výstava nominovaných a zapsaných statků na území KV kraje 520 000    364 000    364 000   
3 5 Karlovarský kraj Propagace statků nominovaných a zapsaných statků na území KV kraje 135 000    94 500    0
3 6 Karlovarský kraj Publikace o nominovaných a zapsaných statcích na území KV kraje 305 000    213 500    0
3 7 Karlovarský kraj Tvorba reprezentativní profesionální fotobanky nominovaných a zapsaných statků na území KV kraje 297 600    208 320    208 320   
3 8 Nadace Kutná Hora - Památka UNESCO Kutnohorské 9 164 000    110 000    0
3 9 Tripeduca Skryté příběhy - Mikulčice, Lázně Luhačovice, Liberec, Slavonice, Terezín, Třeboň 480 500    254 000    103 000   
3 10 Foibos Historické jádro Prahy a Průhonický park 1 025 000    700 000    700 000   
3 11 Kulturní Morava z.s. HORTUS MAGICUS 2019 1 710 000    710 000     500 000   
3 12 Hudební lahůdky, z.s. Mikulčické imprese 2019 805 000    455 000    0
3 13 Ústecký kraj Cesta Hornického regionu Krušnohoří mezi světové dědictví (1998-2019) 107 000    75 000    66 600   
3 14 Město Žatec Chmelová abeceda 480 975    336 000    0
3 15 Botanický ústav AVČR Expozice v návštěvnickém centru v areálu Průhonického parku a zámku 993 400    638 000    633 000   
3 16 České dědictví UNESCO Památky UNESCO - nejen pro dospělé 371 000    259 700    0
3 17 Národní hřebčín Kladruby nad Labem Prezentace Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 800 000    560 000    442 400   
3 18 Město Litomyšl Konference - Jsou turisté spásou nebo prokletím? 477 000     333 900    0
3 19 Město Žďár nad Sázavou Hvězda na Zelené Hoře 199 650    113 801    113 801   
3 20 Deaf Travel, s.r.o. Historické jádro Prahy pro neslyšící 490 000    340 000    340 000   
            4 910 121   

 

Program Podpora pro památky UNESCO (dále jen "Program") zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008 za účelem dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a podpory rozvoje památek České republiky zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Seznam UNESCO (tzv. Národní indikativní seznam). V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti:

  • Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
  • Vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách výše uvedených památek
  • Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na výše uvedené památky.

Dotace na projekty uvedeného zaměření jsou administrovány odborem památkové péče MK ČR a přímo se řídí příkazem ministryně kultury č. 39/2012 (viz níže), který upravuje veškeré nároky na přidělení, realizaci a vypořádání projektu podpořeného z Programu podpora pro památky UNESCO. Obecná pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu vychází z příkazu ministra kultury č. 25/2010, zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb.

Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, které lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. c), d), e), f), i) a k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Program není určen příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury.

Při tvorbě žádosti doporučujeme stručné, věcné a především srozumitelné formulace.

Dále doporučujeme pozorně přečíst příkaz ministryně č. 39/2012, kterým se vydávají Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpory pro památky UNESCO, jimiž jsou všichni žadatelé o dotaci a příjemci dotace povinni se řídit.

V případě nedostatků žádosti bude žadatel vyzván k doplnění, případně mu bude doporučena úprava žádosti.

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

VYÚČTOVÁNÍ
Formulář pro vypořádání vyúčtování dotace z programu podpora pro památky UNESCO je ve formátu excel a má 3 listy

  1. Přehled vyúčtování
  2. Přehled účetních dokladů
  3. Pokyny k vyplnění vyúčtování (nezasílají se na MK)

Příjemce dotací v roce 2018 žádáme o vyplnění a předložení formuláře odboru památkové péče do 15. ledna 2019 a to v papírové podobě na adresu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, 118 00,  Praha 1. Upozorňujeme na nutnost vyplnit všechny kolonky formuláře, povinnost prokázat proplacení celého projektu, nejen části financované z Programu. Aby se předešlo nedorozumění, je třeba také v přiložených výpisech z účtu označit platbu na úhradu projektu financovaného z Programu.

 

V případě nejasností se obracejte na Mgr. Ivanu Brožovou, tel.: 257 085 435, e-mail: ivana.brozova@mkcr.cz.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování Programu Podpora pro památky UNESCO.xlsx, 26.2 kB
Příkaz ministryně č. 39/2012.pdf, 4.5 MB
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Doporučení hodnotící komise programu Podpora pro památky UNESCO.docx, 14.3 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB