Nastavení cookies

AVÍZO: Ministerstvo kultury otevírá Celostátní galerii kreativců

06.06.2023 17:16|avíza

V úterý 6. června 2023 byla otevřena Celostátní galerie kreativců. Je určena pro registraci kreativních profesionálů, kteří chtějí nabízet své služby v rámci dotační výzvy Kreativní vouchery financované z Národního plánu obnovy. 

 

Malé a střední podniky, které se do této výzvy rozhodly zapojit, si pak v této databázi budou moci vybrat partnera pro kreativní spolupráci.

 

 

Kreativní vouchery jsou dotačním nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Malý či střední podnik bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení svého produktu nebo služby a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost.

 

Žadatelé o kreativní voucher budou moci podávat své žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 12. června 2023.

 

Cílem všech dotačních řízení ve všech plánovaných výzvách v rámci iniciativy Kreativní vouchery je přidělit malým a středním podnikům nejméně 3 000 kreativních poukázek ve třech po sobě následujících výzvách (2023–2025). Pro rok 2023 se na všechny výzvy v jednotlivých krajích počítá s přidělením 1000 kreativních voucherů v celkové hodnotě 200 mil. Kč 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

 


Kontaktní osoby: 
pro média
Jana Zechmeisterová
tiskové oddělení Ministerstva kultury ČR
T: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

pro výzvu
Lucie Příhonská
oddělení kulturních a kreativních odvětví
E: lucie.prihonska@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi