Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Státního fondu kinematografie

 

Činnost odboru médií a audiovize

Odbor médií a audiovize plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, oblast rozhlasového a televizního vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb a pro oblast periodického tisku.

 

Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti

Informace o kontrole výkonu přenesené působnosti vykonávané územními samosprávnými celky na úseku zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v roce 2018.