Nastavení cookies

Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví.

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

  • dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
  • mezioborová část zahrnuje Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Mezioborová část také nabízí prostředky na vypracování studií a podporuje lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

 

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021‒2027 je 2,44 mld. eur, jde o 63% procentní navýšení oproti předchozímu období. V období 2014‒2020 připadalo na dílčí program MEDIA 58 % rozpočtu, na dílčí program Kultura 33 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 9 % (190 060 tis. eur).

Zřizovací listina programu Kreativní Evropa 2021–2027 ze dne 28. 5. 2021.

 

 

Kontakt pro dílčí program MEDIA

Národní filmový archiv

Národní 28, 110 00 Praha 1

T 221 105 209, 221 105 210

media@kreativnievropa.cz
https://www.kreativnievropa.cz/

Spojte se s námi