Nastavení cookies

Podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (§ 6, odstavec 5), jsou výpisy z Rejstříku církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob vydávány na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě 50 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele (je-li žadatelem právnická osoba – název a IČ společnosti) a subjekt, o jehož výpis z evidence se jedná, bude přesně specifikován uvedením úplného názvu a uvedením IČ.

Žádost bude žadatelem podepsána a zaslána poštou na adresu Ministerstva kultury, případně lze podat žádost osobně na centrální podatelně MK na adrese Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1.

Po vyhotovení bude aktuální výpis zaslán žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti.

 

Žádost o vystavení aktuálního výpisu z rejstříků pro potřeby majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

V souladu s ustanovením § 8 odst. 4), zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od poplatku ve výši 50 Kč osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele (je-li žadatelem právnická osoba – název a IČ společnosti) a subjekt, o jehož výpis z evidence se jedná, bude přesně specifikován uvedením úplného názvu a uvedením IČ. V žádosti bude dále explicitně uvedeno, že žadatel žádá o vystavení výpisu za účelem jeho dalšího použití při úkonech spojených s s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnáním s církvemi a náboženskými společnostmi.

Žádost bude žadatelem podepsána a zaslána poštou na adresu Ministerstva kultury, případně lze podat žádost osobně na centrální podatelně MK na adrese Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1.

Po vyhotovení bude aktuální výpis zaslán žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti.