Nastavení cookies

Přijímáme žádosti o tvůrčí a studijní stipendia na období od roku 2022 v oborech hudba, divadlo a tanec.

-vyhlašovací podmínky

-formulář žádosti

-přílohy: seznam příloh, popis projektu, rozpočet

termín uzávěrky 31. 1. 2022

Vzhledem k malému počtu přijatých žádostí o stipendium v oblasti hudby, divadla a tance rozhodlo Ministerstvo kultury o prodloužení termínu pro podávání žádostí v těchto oborech, a to do 31. 1. 2022. Již přijaté žádosti budou vyhodnoceny společně se žádostmi podanými v rámci dodatečné výzvy do 31. března 2022.