V samostatných složkách dle uměleckých oborů jsou k dispozici výsledky 2. kola výběrových dotačních řízení pro rok 2017: informace o přidělených dotacích (řazeno dle tematických okruhů a celkového bodového hodnocení), komentář k výsledkům, složení komisí...

Výsledky za oblast výtvarného umění

Výsledky za oblast divadla

Výsledky za oblast tance a pohybového umění

Výsledky za oblast klasické hudby

Výsledky za oblast alternativní hudby

Prioritní akce MK pro rok 2017