Nastavení cookies
Tel. ústředna 257 085 111 
Tel. ústředna - číslo s mezinárodní předvolbou 420 257 085 111
Faxové číslo 224 318 155
Faxové číslo - číslo s mezinárodní předvolbou 420 224 318 155 

 

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

- kabinet ministra 257 085 330 / 501
- kancelář bezpečnostního ředitele 257 085 270
- pověřenec pro ochranu osobních údajů 257 085 518
- odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly 257 085 379
 Odbor památkové péče  
​​- sekretariát ředitele odboru  257 085 413
- oddělení regenerace kulturních památek a pam.chráněných území 257 085 411
- oddělení ochrany kulturních památek 257 085 413
- právní oddělení 257 085 424
- odbor regionální a národnostní kultury 257 085 253
- odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů 257 085 202
- sekretariát náměstka pro řízení sekce živého umění 257 085 490
- sekretariát náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací 257 085 495
- odbor mezinárodních vztahů a EU 257 085 306
- tiskové oddělení 257 085 484, 362
- tisková mluvčí 257 085 444

 

Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6

- kancelář státní tajemnice 257 085 522
- odbor legislativní a právní 257 085 260
- samostatné oddělení autorského práva 257 085 226
- odbor ekonomický 257 085 201
- odbor řízení lidských zdrojů 257 085 288
- odbor médií a audiovize 257 085 315
***- sekretariát vrchní ředitelky  pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů  257 085 366
- odbor mezinárodních vztahů a EU 257 085 306
- samostatné oddělení informačních technologií a spisové služby 257 085 556
- odbor strukturálních fondů 257 085 548
- odbor hospodářský 257 085 582
- samostatné oddělení muzeí 257 085 446
- samostatné oddělení ochrany kulturních statků 257 085 454

 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

- odbor výzkumu a vývoje 257 085 560
- samostatné oddělení církví a náboženských společností (doručovací adresa: Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1) 257 085 572

 

Ministerstvo kultury, K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6

- odbor památkové inspekce 257 085 441

 

Ministerstvo kultury, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 2, 120 53 Praha 2

- oddělení kontroly 257 085 379 

 


Dotazy (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna(zavináč)mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Pro dotazy novinářů je určena adresa press(zavináč)mkcr.cz.

Spojte se s námi