Nastavení cookies

Každoročně vyhlašovaná soutěž Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Global Awards 2023 - je určena malým a středním podnikům tvůrců, vynálezců a designérů, které chytře využívají práv duševního vlastnictví k dosažení svých obchodních cílů a zároveň využívají své inovace a kreativitu k pozitivnímu přínosu pro společnost. 
Soutěž je zdarma a je vyhlašována pro všechny malé a střední podniky z celého světa a ze všech průmyslových odvětví, které mají až 300 zaměstnanců a dosahují celkových ročních tržeb až do výše 15 milionů USD.
Z dvaceti nominovaných, kteří budou vybráni do užšího výběru a budou propagováni v různých médiích WIPO, vybere následně prestižní porota až sedm vítězů.

Vítězové získají:

  • cestu do Ženevy s účastí na slavnostním předávání cen WIPO Global Awards a dalších networkingových akcích
  • mezinárodní propagaci, uznání a zviditelnění
  • podporu a usnadnění přístupu k financování a navazování obchodních kontaktů
  • personalizovaný mentoring pro rozšíření komercializace práva duševního vlastnictví a obchodního růstu.

Lhůta pro podání přihlášek končí 31. března 2023. Přihlášky lze podat v šesti různých jazycích. Více informací viz internetové stránky WIPO.

Spojte se s námi