Nastavení cookies

Příkazem ministra kultury č. 23/2000 ze dne 1. 12. 2000 byl ustaven Smíšený výbor Ministerstva kultury a Akademie věd ČR pro archeologii. Úkolem Výboru je projednávání složitějších otázek z oboru archeologie podle působnosti Ministerstva a Akademie věd stanovené jim hmotně právní úpravou ochrany kulturních památek a památkové péče, zejména ve věcech

 1. udělování a odnímání povolení k provádění archeologických výzkumů,
 2. uzavírání dohod o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,
 3. koordinace a dozoru nad prováděním archeologických výzkumů,
 4. finančního zabezpečení archeologických výzkumů,
 5. institucionální základny pro provádění archeologických výzkumů,
 6. péče o movité i nemovité archeologické nálezy a návrhů na prohlašování archeologických nálezů za kulturní památky,
 7. identifikace území s archeologickými nálezy a archeologických nalezišť,
 8. právní úpravy archeologických výzkumů a nálezů a výkonu veřejné správy na tomto úseku,
 9. vědecké činnosti, výzkumu a vývoje v oborech archeologie a památkové péče, a
 10. aplikace Úmluvy o ochraně archeologických nálezů Evropy (revidované).

 

Členové smíšeného výboru pro archeologii:

 • JUDr. František Mikeš, 1.náměstek ministra kultury
 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
 • Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha, v.v.i.
 • Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i.
 • PhDr. Jiří Beneš, člen předsednictva Akademické rady AVČR
Spojte se s námi