dle § 101 a násl. autorského zákona

  • JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
  • JUDr. Filip Gantner
  • JUDr. Zdeňka Hůlová   zemř. 22.7.2019
  • Milan Kopecký
  • Petr Pospíchal

Kontaktní adresy na prostředníky lze obdržet přímo v samostatném oddělení autorského práva.