dle § 101 a násl. autorského zákona

  • JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
  • JUDr. Filip Gantner
  • JUDr. Petr Holý
  • Milan Kopecký
  • Petr Pospíchal

Aktualizace k 1. 10. 2021.

 

Kontaktní adresy na prostředníky lze obdržet přímo v samostatném oddělení autorského práva.