Ministerstvo uveřejňuje platné sazebníky kolektivních správců podle § 98e odst. 5 autorského zákona. Za správnost údajů v sazebnících odpovídají příslušní kolektivní správci.