Nastavení cookies

Ministerstvo kultury odbor památkové péče podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení programu Podpora kulturních aktivit v památkové péči na rok 2023.

Žádosti lze podávat do 4. října 2022 v souladu s níže uvedenými pravidly. Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Ve formulář žádosti o státní dotaci v roce 2023 se identifikační údaje o žadateli vyplní automaticky po zadání IČO v horní části formuláře. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení 2023.pdf.pdf, 320.4 kB
Program Kulturní aktivity v památkové péči - Výzva pro rok 2023.pdf, 472.8 kB
Formulář žádosti na rok 2023.xlsm, 482.5 kB
Formulář popis projektu na rok 2023.doc, 48.5 kB
Formulář rozpočtu projektu na rok 2023.xls, 64.5 kB
Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2022.doc, 60.5 kB
Formulář a pokyny k vyúčtování pro rok 2022.xls, 106.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2022.pdf, 274.8 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2021.pdf, 26.6 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2020.pdf, 35.3 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019.pdf, 51.6 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2018.pdf, 51.6 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017.pdf, 49.9 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016.pdf, 235.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2015.pdf, 51.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2014.pdf, 56.8 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2013.xls, 21.5 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2012.xls, 20 kB
Výsledky dotačního řízení pro rok 2011.xls, 15.5 kB
Spojte se s námi