Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018. 

Přijímáme žádosti o stipendia v oblasti profesionálního umění, v oborech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky: 3. 4. 2018.

Podmínky výběrového řízení

Žádost o stipendium - základní formulář

Přílohy žádosti o stipendium:

  1. podrobný popis projektu (viz doporučení ke struktuře popisu projektu),
  2. rozpočet projektu (na předepsaném rozpočtovém formuláři), vč. komentáře k rozpočtu projektu (zdůvodnění nákladů; rozlišení nákladů hrazených ze stipendia a z jiných zdrojů),
  3. přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (je vhodné připojit odborné doporučení; vítána jsou také portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.). Celkový rozsah příloh v tištěné podobě by neměl přesáhnout 20 stránek textu (včetně obrazových příloh), v případě elektronických dokumentů 7 MB; audio- a videozáznamy předkládejte ve formátech mp3 v přiměřeném rozsahu (cca 20-30 minut záznamu), případně ve formě internetových odkazů. Přílohy většího rozsahu nebudou programové radě z technických důvodů předkládány.
  4. v případě žádosti o studijní stipendium: nabídka a podmínky pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit a informace o studijních pobytech, absolvovaných v minulosti (např. v rámci programu Erasmus či jiného studentského programu). Nejpozději před případným podpisem smlouvy o poskytnutí stipendia je třeba předložit potvrzení cílového pracoviště o přijetí ke studijnímu pobytu.
  5. další přílohy dle specifických požadavků pro jednotlivé umělecké obory - viz podmínky výběrového řízení, s. 2-3